3-dniowy okres wypowiedzenia – jak go liczyć

Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 29-07-2014 r.

Do 3-dniowego okresu wypowiedzenia umowy na okres próbny wlicza się sobotę, będącą dla pracowników dniem wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. To samo dotyczy dodatkowego dnia wolnego wyznaczonego w zamian za święto wypadające w dniu wolnym, wynikającym z zasady 5-dniowego tygodnia pracy.

Zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

Każda z wyżej wymienionych umów może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy.

Umowa o pracę na okres próbny może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przez każdą ze stron stosunku pracy. Okres wypowiedzenia jest uzależniony od długości okresu próbnego i wynosi:

Pod pojęciem „dni robocze” należy rozumieć wszystkie dni tygodnia oprócz niedziel i świąt wymienionych w ustawie o dniach wolnych od pracy.

Do okresu tego będzie się zatem wliczać zarówno wolna sobota, jak i dodatkowy dzień wolny udzielony w zamian za święto wypadające w dniu wolnym od pracy. Okres wypowiedzenia oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia roboczego, przy czym nie uwzględnia się dnia, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Natomiast okres wypowiedzenia tygodniowy i dwutygodniowy kończy się zawsze w sobotę.

Katarzyna Pietruszyńska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 35428 )
Array ( [docId] => 35428 )


Array ( [docId] => 35428 )