Aneks zamiast nowej umowy o pracę może zmniejszyć urlop

Data: 29-06-2013 r.

W przypadku, gdy strony zamiast jednej dłuższej umowy o pracę zawrą dwie oddzielne umowy na czas określony (obie w tym samym roku kalendarzowym), pracownikowi może przysługiwać więcej urlopu. Wszystko przez proporcjonalne zaokrąglanie urlopu w górę. Gdyby więc zamiast zawierać nową umowę pracodawca podpisze z pracownikiem aneks przedłużający dotychczasową, urlopu może być mniej.

Jeśli pracownik jest zatrudniony przez część roku, uzyskuje urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia. Urlop proporcjonalny liczy się oddzielnie z każdej umowy o pracę. I w każdym przypadku wynik trzeba zaokrąglić w górę do pełnego dnia. A zatem im więcej nowych umów zawrze pracodawca z konkretnym pracownikiem, tym więcej ten ostatni może mieć urlopu – w porównaniu z tym, ile by miał, gdyby zamiast kilku krótkich umów miał jedną dłuższą.

Jeśli jednak zamiast nowej (krótkiej) umowy strony wydłużą starą umowę aneksem, pracownik może mieć niższy wymiar urlopu.

Przykład: Pracodawca chce zawrzeć z pracownikiem umowę na czas określony od 4 lipca do 3 października 2013 r. Następnie (od 4 października) chce podpisać z pracownikiem umowę na czas nieokreślony. Pracownik ma prawo do 20 dni urlopu rocznie.

Jeśli strony po umowie terminowej zawrą w październiku umowę na czas określony, łączny wymiar urlopu za 2013 r. z obu umów wyniesie 11 dni. Jeśli zaś przekształcą umowę kończącą się 3 października w umowę na czas nieokreślony, wymiar urlopu za 2013 rok wyniesie tylko 10 dni.

Gdyby bowiem zamiast podpisywać w październiku nową umowę o pracę, strony zmieniły aneksem (porozumieniem zmieniającym) rodzaj umowy z terminowej na bezterminową, urlop należy obliczać inaczej. Całość zatrudnienia w 2013 r. jest wówczas traktowana jako praca na podstawie jednej umowy:

  • Do obliczeń przyjmuje się okres lipiec – grudzień 2013, czyli 6 miesięcy,
  • 20 dni urlop : 12 miesięcy x 6 miesięcy = 10 dni urlopu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27125 )
Array ( [docId] => 27125 )