Nieważna umowa o pracę a wypłata wynagrodzenia

Data: 12-06-2013 r.

Wadliwa reprezentacja pracodawcy przy zawieraniu umowy o pracę nie może powodować utraty prawa do wynagrodzenia przez pracownika faktycznie wykonującego pracę na rzecz pracodawcy i za jego zgodą. Tak wynika z jednego z wyroków Sądu Najwyższego.

Wyrok Sądu Najwyższego potwierdził, że w takim przypadku ważne jest dopuszczenie pracownika do pracy. Otóż Krystyna G. pracowała w jednej ze spółdzielni jako specjalista do spraw członkowsko-mieszkaniowych na podstawie umowy o pracę.

Dnia 20 lutego 2004 r. umowa o pracę została rozwiązana za porozumienia stron. Następnie strony zawarły kolejną umowę o pracę na czas nieokreślony na warunkach finansowych korzystniejszych, niż przewidziane w regulaminie płacowym obowiązującym w spółdzielni. Jednak przy nawiązaniu tej nowej umowy spółdzielnia nie była właściwie reprezentowana (podpisał ją nieuprawniony kierownik).

Po 20 lutego 2004 r. Krystyna G. nadal wykonywała pracę, lecz nie dostała za nią wynagrodzenia. Pracodawca stwierdził bowiem, iż skoro nie był należycie reprezentowany przy zawieraniu umowy o pracę, to stosunek pracy nie został nawiązany. Pracownica zażądała więc przed sądem pracy zapłaty umówionej pensji. Spór dotarł aż do Sądu Najwyższego.

W wyroku z 9 marca 2009 r. (sygn. akt I PK 183/08) Sąd Najwyższy podkreślił, że umowa o pracę zawarta przez osobę nieuprawnioną ze strony pracodawcy była nieważna. Jednak po jej podpisaniu pracownica za wiedzą osób uprawnionych do reprezentacji spółdzielni wykonywała umówioną pracę. Można więc zakładać, że pracodawca dopuścił ją do pracy. A zatem Krystynie G. należało się żądane wynagrodzenie. Powinno być ono jednak ustalone zgodnie z regulaminem wynagradzania, a nie – jak domagała się pracownica – na podstawie zapisów umowy o pracę, skoro była ona nieważna.

Źródło: Wyrok Sądu Najwyższego z 9 marca 2009 r., (I PK 183/08)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27120 )
Array ( [docId] => 27120 )