Etat i zlecenie nie spowodują nadgodzin, chyba że dotyczą takiej samej pracy

Data: 19-06-2013 r.

Zawarcie z własnym pracownikiem umowy zlecenia bywa korzystne dla obu stron. Pracodawca nie traci czasu i pieniędzy na szukanie zleceniobiorcy poza firmą, a podwładny zyskuje dodatkowy zarobek. Trzeba tylko przestrzegać pewnych reguł, aby nie spowodować nadgodzin.

Pracownik może zawrzeć równoległą do stosunku pracy umowę zlecenia - także z własnym pracodawcą, jeśli świadczy na jej podstawie prace innego rodzaju, niż na umowę o pracę. Czas wykonywania dodatkowego zlecenia – z reguły - nie podlega zaliczeniu do czasu pracy rozliczanego w ramach stosunku pracy.

Zdaniem sądu pracy: Zasadą jest, że godzin pracy pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej nie wlicza się do czasu pracy świadczonej na podstawie równoległej umowy o pracę. Wyjątkiem byłoby uznanie, że umowa zlecenia była np. pozorna (wyrok SN z 22 lutego 2011 r., II PK 198/10, niepublikowany). Świadczenie przez pracowników poza normalnym czasem pracy na podstawie umowy zlecenia tej samej rodzajowo pracy, co określona w umowie o pracę, jest kontynuowaniem stosunku pracy w nadgodzinach, nawet gdyby pracownicy - według twierdzeń pracodawcy - nie byli zainteresowani pracą w godzinach nadliczbowych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 21 października 1994 r., III AUr 865/94, OSA 1995/2/19).

Umowa zlecenia zawarta przez zakład pracy z sanitariuszem, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, przewidująca wykonywanie przez niego po godzinach pracy - za ustalonym w niej wynagrodzeniem - pracy tego samego rodzaju, co określony w umowie o pracę, stanowi umowę uzupełniającą umowę o pracę. Za pracę wykonywaną na podstawie tej umowy pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia nie niższego, niż określone w art. 151[1] Kodeksu pracy (uchwała SN z 12 kwietnia 1994 r., I PZP 13/94, OSNP 1994/3/39).

A zatem zlecenie może być wykonywane przez pracownika „po godzinach” – i nie będzie stanowiło nadgodzin, chyba, że:

  • pracownik lub inspektor pracy udowodni przed sądem, że dominowały w zleceniu cechy stosunku pracy (np. występowało podporządkowanie pracownicze),
  • praca będzie tego samego rodzaju, co wykonywana na podstawie umowy o pracę.

Najbezpieczniej jest więczawierać ze swoim pracownikiem dodatkową umowę zlecenia tylko wtedy, gdy dotyczy to wyraźnie innego rodzaju zadań, niż te wynikające ze stosunku pracy.

Grażyna Mazur, prawnik, specjalista prawa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27122 )
Array ( [docId] => 27122 )