Co może grozić za nielegalne zatrudnianie cudzoziemca

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 23-09-2012 r.

Od 21 lipca bieżącego roku, zaczęła obowiązywać ustawa o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec pracodawcom, którzy zatrudniają pracowników mimo braku stosownych dokumentów sąd może orzec karę grzywny, karę ograniczenia wolności, a nawet karę pozbawienia wolności do lat 3.

Wspomniana ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek uzyskania od cudzoziemca ważnego dokumentu uprawniającego go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawienie owego dokumentu musi nastąpić przed rozpoczęciem wykonywania pracy u danego przedsiębiorcy, a przedsiębiorca jest zobowiązany do przechowywania kopii tego dokumentu przez cały okres pracy cudzoziemca.

Nowy stan prawny przewiduje wobec przedsiębiorców, którzy zatrudniają cudzoziemców, mimo braku ważnego dokumentu uprawniającego ich do pobytu na terytorium RP, bardzo dotkliwe sankcje w postaci:

  • kary grzywny albo kary ograniczenia wolności: za powierzenie wykonywania pracy, w tym samym czasie, wielu cudzoziemcom; za powierzenie wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi; za uporczywe powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi, w związku z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą,
  • kary pozbawienia wolności do lat 3: za powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi w warunkach szczególnego wykorzystania; za powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi, będącemu pokrzywdzonym przestępstwem handlu ludźmi,
  • kary grzywny do 10 000 zł: za uporczywe powierzanie pracy cudzoziemcowi, w przypadku gdy praca ta nie ma związku z prowadzoną, przez powierzającego, działalnością gospodarczą; karalne jest także podżeganie i pomocnictwo do tego czynu.

W przypadku skazania za przestępstwa, za które grozi kara grzywny lub kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 3 (patrz powyżej punkty 1 i 2) , sąd może:

  • orzec zakaz dostępu do środków, które są dochodami publicznymi lub przychodami budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,
  • zasądzić na rzecz Skarbu Państwa kwotę będącą równowartością środków publicznych, o których mowa powyżej, otrzymanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wydanie wyroku.


Zobacz także:

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26974 )
Array ( [docId] => 26974 )