Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, żeby wręczyć mu wypowiedzenie

Autor: Szczurek Piotr
Data: 18-10-2012 r.

Powszechnie wiadomo, iż pracodawca nie może rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę, gdy ten przebywa na urlopie wypoczynkowym. Wiele osób obawia się jednak, iż mogą zostać odwołani z urlopu wypoczynkowego, a po stawieniu się w pracy zostanie im wręczone wypowiedzenie. Czy takie działanie pracodawcy byłoby zgodne z prawem?

Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu wypoczynkowego pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Istotą urlopu wypoczynkowego jest przerwa od wykonywania obowiązków służbowych oraz możliwość regeneracji. Nic więc dziwnego, że ustawodawca sformułował przepisy prawa pracy w sposób zapewniający maksymalna ochronę pracownika.

Pracodawca może jednak odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu wypoczynkowego. Takie uprawnienie pracodawcy bywa niekiedy interpretowane bardzo szeroko. Niestety ustawa nie nakłada na pracodawcę bezpośredniej sankcji w przypadku odwołania pracownika z urlopu z powodu innego niż wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności.

W doktrynie wskazuje się, iż informacja o odwołaniu z urlopu wypoczynkowego powinna zostać pracownikowi przekazana w taki sposób, by mógł się on z nią zapoznać. Oznacza to, iż odwołanie za pośrednictwem wiadomości sms na telefon służbowy, o którego wyłączeniu pracownik informował lub też poprzez e-mail, gdy wiadomo, że pracownik nie ma dostępu do komputera jest nieskuteczne.

Jest to szczególnie istotne, gdyż niezastosowanie się pracownika do decyzji pracodawcy w sprawie odwołania z urlopu wypoczynkowego stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych, jest traktowane jako nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, a w niektórych przypadkach może zostać zakwalifikowane nawet jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Niestety zdarza się, że pracodawcy próbują wykorzystywać tę sytuację, odwołując pracownika z urlopu wypoczynkowego z najróżniejszych, błahych powodów, powołując się na nieprzewidziane okoliczności i wyznaczając termin stawienia się pracownika w pracy niemożliwy do dotrzymania, a w konsekwencji niestawienia się, rozwiązują z nimi umowę o pracę. Niestety dochodzenie niezgodności z prawem takiego działania możliwe jest dopiero na drodze postępowania sądowego.

Wracając zatem do postawionego na wstępie pytania, czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, żeby wręczyć mu wypowiedzenie, należy co do zasady odpowiedzieć negatywnie. Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę nie stanowi bowiem nieprzewidzianych okoliczności i w tym zakresie nie może realizować przesłanki odwołania z urlopu.


Zobacz także:

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26988 )
Array ( [docId] => 26988 )


Array ( [docId] => 26988 )