Kandydata na pracownika lepiej nie pytać o zbyt wiele

Data: 13-02-2014 r.

Zatrudniając nowego pracownika, pracodawca chciałby się o nim dowiedzieć jak najwięcej – jeszcze na etapie rekrutacji. Niestety przepisy znacznie ograniczają zakres informacji, jakie można uzyskać od kandydata do pracy. Pracodawca może zatem żądać udostępnienia tylko tych, na które zezwalają przepisy. Jeśli chce pozyskać więcej informacji – nie wystarczy nawet zgoda kandydata.

W pierwszym etapie rekrutacji podstawowym dokumentem, z jakim styka się dział kadr i pracodawca, jest CV kandydata. To w nim znajdują się informacje, którymi osoba ubiegająca się o pracę chce podzielić się z przyszłym pracodawcą.

Kodeks pracy ogranicza zakres danych o kandydacie do pracy. Zgodnie art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • datę urodzenia,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Warto podkreślić, że pracodawca może nie tylko żądać ujawnienia powyższych danych przez kandydata, ale również ich udokumentowania.

Co do zasady, pracodawca nie może wymagać od kandydatów do pracy, aby przekazywali w CV inne informacje, aniżeli wymagane przepisami prawa. Nie są wprawdzie wykluczone sytuacje, w których ubiegający się o zatrudnienie z własnej woli zechce zapoznać pracodawcę z informacjami wykraczającymi poza wymagane i dozwolone przepisami (np. zainteresowania). Jednak inicjatywa w tym zakresie powinna należeć do kandydata, a nie do pracodawcy.

Jeżeli kandydat do pracy (ale jeszcze nie pracownik) umieścił w CV informacje wykraczające poza zakres danych, do których żądania ustawowo jest upoważniony pracodawca – nie oznacza to jeszcze, że można żądać poszerzania zakresu tych danych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33844 )
Array ( [docId] => 33844 )


Array ( [docId] => 33844 )