Kiedy dopuszczalne jest zwolnienie dyscyplinarnie pracownika

Data: 05-09-2012 r.

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika może nastąpić wyłącznie z winy pracownika i tylko w ściśle określonych sytuacjach, uregulowanych w przepisach Kodeksu pracy. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia np. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Jeśli chodzi o pierwszą z przesłanek, czyli ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, to oceny tego naruszenia dokonuje pracodawca. W razie wątpliwości w tym zakresie pracownik ma prawo odwołać się do sądu.

Jeżeli chodzi o drugą z przesłanek, czyli popełnienie przestępstwa to o tym, że przestępstwo jest oczywiste mogą decydować takie czynniki, jak złapanie na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, postawienie zarzutów przez prokuraturę, co jest uprawdopodobnieniem popełnienia przez daną osobę przestępstwa.

Jeśli chodzi o zawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku to może tu chodzić np. o utratę przez pracownika zatrudnionego jako kierowca prawa jazdy na skutek prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o faktach uzasadniających rozwiązanie umowy.

Jeżeli w zakładzie pracy działa organizacja związkowa, pracodawca powinien zasięgnąć opinii w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego pracownika reprezentującej go zakładowej organizacji związkowej.

Warto też dodać, że jeżeli pracodawca naruszył przepisy dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, sąd na skutek pozwu pracownika może orzec o przywróceniu go do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Aneta Mościcka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26970 )
Array ( [docId] => 26970 )


Array ( [docId] => 26970 )