Kiedy dopuszczalne jest zwolnienie dyscyplinarnie pracownika

Data: 05-09-2012 r.

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika może nastąpić wyłącznie z winy pracownika i tylko w ściśle określonych sytuacjach, uregulowanych w przepisach Kodeksu pracy. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia np. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Jeśli chodzi o pierwszą z przesłanek, czyli ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, to oceny tego naruszenia dokonuje pracodawca. W razie wątpliwości w tym zakresie pracownik ma prawo odwołać się do sądu.

Jeżeli chodzi o drugą z przesłanek, czyli popełnienie przestępstwa to o tym, że przestępstwo jest oczywiste mogą decydować takie czynniki, jak złapanie na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, postawienie zarzutów przez prokuraturę, co jest uprawdopodobnieniem popełnienia przez daną osobę przestępstwa.

Jeśli chodzi o zawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku to może tu chodzić np. o utratę przez pracownika zatrudnionego jako kierowca prawa jazdy na skutek prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o faktach uzasadniających rozwiązanie umowy.

Jeżeli w zakładzie pracy działa organizacja związkowa, pracodawca powinien zasięgnąć opinii w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego pracownika reprezentującej go zakładowej organizacji związkowej.

Warto też dodać, że jeżeli pracodawca naruszył przepisy dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, sąd na skutek pozwu pracownika może orzec o przywróceniu go do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Aneta Mościcka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26970 )
Array ( [docId] => 26970 )