Klauzula o możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy na czas określony

Data: 06-11-2012 r.

Umowa o pracę na czas określony, oprócz elementów typowych dla umów o pracę powinna zawierać jeszcze klauzulę o możliwości wcześniejszego jej rozwiązania. W przeciwnym razie, pracodawca nie będzie mógł wcześniej rozstać się z pracownikiem. Klauzula ta nie jest jednak zawsze dopuszczalna.

Umowa o pracę powinna określać:

 • strony umowy (pracodawcę i pracownika),
 • rodzaj umowy np. umowa na czas określony,
 • datę jej zawarcia oraz
 • warunki pracy i płacy.

W szczególności umowa ta powinna precyzować:

 • rodzaj pracy (stanowisko, funkcja, zawód, specjalność),
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy (może on pokrywać się z terminem zawarcia umowy, nie ma jednak przeszkód, aby został wskazany termin późniejszy w stosunku do daty zawarcia umowy o pracę).

Powyższe elementy są niezbędne w każdej umowie o pracę, niezależnie od jej rodzaju. Niemniej jednak elementem odróżniającym umowę zawartą na czas określony od innych rodzajów umów o pracę, jest klauzula dopuszczająca możliwość jej wcześniejszego rozwiązania. Przepis art. 33 Kodeksu pracy stanowi bowiem, że przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Oznacza to, że aby móc wcześniej rozwiązać umowę na czas określony, musi być ona:

 • zawarta na co najmniej 6 miesięcy,
 • zawierać klauzulę o możliwości jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem.

 

Zasada ta nie oznacza, że umowa z klauzulą może być wypowiedziana dopiero po 6 miesiącach

Podstawa prawna:

art. 25 § 1, art. 29, 33 Kodeksu pracy

Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Pudzianowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27002 )
Array ( [docId] => 27002 )