Koszty przywrócenia do pracy zwolnionego pracownika

Data: 17-07-2013 r.

W przypadku, gdy sąd uznaje zwolnienie dyscyplinarne za wadliwe, może przywrócić pracownika do pracy. Zasądza mu wówczas wynagrodzenie, które jednak nie może przekroczyć trzykrotności jego pensji. Jednak w wyjątkowych przypadkach – gdy pracodawca wiedział o tym, że dyscyplinarka jest niesłuszna, sąd może przyznać pracownikowi wyższe świadczenie.

Pracownik, który otrzymał zwolnienie dyscyplinarne z naruszeniem prawa, może żądać odszkodowania, albo przywrócenia do pracy. Jeżeli sąd przywróci go do pracy, pracownik będzie miał prawo do wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy – jednak:

  • nie mniej niż za 1 miesiąc i
  • nie więcej niż za 3 miesiące.

Jedynie w przypadku bezprawnego zwolnienia dyscyplinarnego osoby w ciąży, na urlopie macierzyńskim lub w wieku przedemerytalnym, sąd przyzna wynagrodzenie za cały okres przebywania bez pracy.

Przykład:

Pracodawca bardzo chce pozbyć się pracownika Jana Kowalskiego. Nie ma zamiaru czekać z tym nawet na upływ okresu wypowiedzenia. Problem w tym, że pracownik nie naruszył ciężko swoich obowiązków, więc nie kwalifikuje się do zwolnienia dyscyplinarnego. Mimo to pracodawca zwalnia go bez wypowiedzenia z winy pracownika, licząc, że nie odwoła się do sądu. Pracownik jednak występuje z roszczeniem o przywrócenie do pracy. Jeśli udowodni, że pracodawca był świadom niesłuszności dyscyplinarki, a mimo to ją zastosował – może skutecznie żądać odszkodowania przewyższającego 3-krotność pensji. Pod warunkiem jednak, że wykaże też szkodę (fakt, że przebywał bez pracy dłużej niż 3 miesiące).

Więcej na temat rozwiązywania umowy o pracę bez wypowiedzenia można przeczytać w „Aktualnościach kadrowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 27132 )
Array ( [docId] => 27132 )


Array ( [docId] => 27132 )