Likwidacja stanowiska: można je przywrócić, byle nie za szybko

Data: 28-11-2013 r.

W przypadku wypowiadania umowy z powodu likwidacji stanowiska, stanowisko to powinno faktycznie (a nie tylko z nazwy) zniknąć ze struktury zakładu. W przeciwnym razie sąd może uznać przyczynę wypowiedzenia za nieprawdziwą. Nie oznacza to jednak, że nie wolno po jakimś czasie przywrócić zlikwidowanego stanowiska.

Można przywrócić zlikwidowane stanowisko. Zazwyczaj im później się to stanie, tym bezpieczniej dla pracodawcy.

Odtworzenie zlikwidowanego stanowiska pracy w zbyt krótkim czasie może stwarzać wrażenie, że była to tylko pozorna podstawa do zwolnienia pracownika. Pracownik może wówczas domagać się uznania wypowiedzenia za nieuzasadnione i dochodzić związanych z tym faktem roszczeń przed sądem pracy.

Jeśli jednak likwidacja stanowiska była konieczna i uzasadniona, ponowne utworzenie tego stanowiska (np. w związku z poprawą kondycji finansowej pracodawcy) nie będzie uznane za próbę obejścia przepisów. Mało tego, jeżeli są mocne argumenty przemawiające za likwidacją, a potem – za przywróceniem stanowiska, nie będzie nawet miał znaczenia termin, w jakim pracodawca je przywróci.

Jeżeli pracodawca dokonuje zwolnień z przyczyn niedotyczących pracownika (np. likwidacji stanowiska) i zatrudnia co najmniej 20 osób, stosuje tzw. ustawę o zwolnieniach grupowych. W przypadku gdy zwalnia pracownika na podstawie tej ustawy w ramach zwolnień grupowych (lecz nie indywidualnych), musi przyjąć go z powrotem do pracy, jeśli:
  • ponownie zatrudnia pracowników w tej samej grupie zawodowej, do której należał zwolniony pracownik, i jednocześnie
  • zwolniony pracownik zgłosi (w ciągu roku od rozwiązania z nim stosunku pracy) zamiar ponownego podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy.
Obowiązek ponownego zatrudnienia ustaje po upływie 15 miesięcy od dnia rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy.

Katarzyna Pietruszyńska


Zobacz także:

Szczegółowe przykłady, wzory, wyroki i schematy dotyczące rozwiązywania umów o pracy można znaleźć w miesięczniku Prawo pracy Personel od A do Z.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33322 )
Array ( [docId] => 33322 )


Array ( [docId] => 33322 )