Skutki błędnego sformułowania dyscyplinarki

Data: 04-11-2013 r.

Gdy pracownik odwoła się od wręczonej mu dyscyplinarki, sąd będzie oceniał tylko te przyczyny dyscyplinarnego zwolnienia, które zostały wskazane w pisemnym oświadczeniu pracodawcy. Nie można już przywoływać innych okoliczności – wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z 14 lutego 2013 r. (VPa 12/13).

Pracownik A.B. pracował w spółce L. (będącej producentem urządzeń do cięcia) jako specjalista ds. handlowych. Zajmował się sprzedażą części kontrahentom spółki. W lutym 2013 r. przeprowadzona została kontrola dokumentów magazynowych. Okazało się, że pracownik w 2011roku wystawił 48 dokumentów RW (rozchodu wewnętrznego), przekazujących części zamienne urządzeń na produkcję, do czego nie miał uprawnień (mógł je kierować jedynie do klientów). Jednocześnie pracownik nie był w stanie wyjaśnić co stało się z częściami na kwotę co najmniej 40.000 zł. Nie zostały one przekazane ani na produkcję ani sprzedane kontrahentom spółki. W konsekwencji pracodawca rozwiązał z podwładnym umowę o pracę dyscyplinarnie z art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Przy czym jako przyczynę wskazał pobieranie przez pracownika z magazynu spółki towarów handlowych, które nie zostały przekazane ani na produkcję ani sprzedane kontrahentom spółki, a wezwanie do rozliczenia pobranych części nie przyniosło rezultatu.

Pracownik uznał „dyscyplinarkę” za nieuzasadnioną i zażądał przed sądem odszkodowania. Sąd rejonowy nie uwzględnił jednak tego powództwa. Wskazał, że A. B. wpisując w 48 dokumentach RW ogólnie oznaczenie „produkcja”, skutecznie uniemożliwił pracodawcy zlokalizowanie miejsca, w którym znajdują się opisane w nich części zamienne. Stanowiło to, w ocenie sądu, rażące naruszenie podstawowego obowiązku dbałości o dobro pracodawcy i powierzone mienie. A.B. złożył apelację od tego wyroku.


Tymczasem Sąd Okręgowy w Legnicy, wyrokiem z 14 lutego 2013 roku, zmienił wyrok sądu rejonowego i przyznał pracownikowi odszkodowanie w kwocie ponad 10 tys. zł. Zaznaczył, że w postępowaniu przez sądem I instancji ustalono jedynie, że pracownik we wskazanym w „dyscyplinarce” okresie, nie mając ku temu uprawnień, wystawiał dokumenty RW na produkcję w sposób uniemożliwiający rozliczenie towarów handlowych o wartości nie mniejszej niż 40.000 zł. Istnieje zatem zasadnicza różnica pomiędzy ustalonym w procesie sądowym zachowaniem powoda (wystawianiem wadliwych dokumentów), a wskazaną przyczyną rozwiązania umowy o pracę (nieuprawnionym pobieraniem części zamiennych z magazynu).


Źródło
: wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z 14 lutego 2013 r., VPa 12/13.Janusz Stacki
Zobacz także:


Najnowsze i najważniejsze orzeczenia sądów w sprawach pracowniczych publikujemy w miesięczniku Prawo pracy w orzecznictwie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 27160 )
Array ( [docId] => 27160 )


Array ( [docId] => 27160 )