Miejsce pracy w umowie o pracę – można podać kilka siedzib pracodawcy

Data: 13-09-2013 r.

W przypadku, gdy pracownik ma wykonywać pracę w kilku różnych siedzibach tego samego pracodawcy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby jako miejsce pracy w umowie o pracę wskazać konkretne adresy tych siedzib. Można też wskazać konkretne miasto lub gminę – jeśli siedziby te mieszczą się w tej samej miejscowości.

W umowie o pracę należy obowiązkowo wskazać miejsce pracy pracownika (art. 29 § 1 pkt. 2 Kodeksu pracy). Kodeks pracy nie precyzuje jednak, jak to konkretnie zrobić. W literaturze prawa pracy przyjmuje się, że sposób określenia tego miejsca zależy od rodzaju i specyfiki pracy wykonywanej przez pracownika. W zależności od tych okoliczności, miejsce pracy może bowiem być określone albo jako konkretny adres, albo jako konkretna miejscowość, albo jako wyodrębniony geograficznie lub administracyjnie obszar (a niektórzy dopuszczają jako miejsce pracy także trasę między określonymi miejscowościami).

A zatem pracownicy stacjonarni, czyli wykonujący swoją pracę głównie w jednym miejscu i sporadycznie podróżujący w celach służbowych, powinni mieć w umowie o pracę konkretny adres (np. Gdynia, ul. Morska 115B) lub miejscowość (np. Kraków). Natomiast pracownicy mobilni, często lub stale przemieszczający się w celach służbowych, powinni mieć w umowie o pracę oznaczony obszar, po którym się poruszają (np. Trójmiasto, województwo mazowieckie, itp.).

Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby w umowie o pracę z takimi pracownikami zamiast obszaru wskazać np. kilka konkretnych adresów lub kilka miejscowości – o ile faktycznie pracownik będzie wykonywał pracę w tych kilku miejscach.


Katarzyna Wrońska-Zblewska


Zobacz także:


Więcej na temat prawidłowego ustalania zapisów w umowie o pracę można przeczytać w miesięczniku Prawo pracy. Personel od A do Z.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27145 )
Array ( [docId] => 27145 )