Ustalenie długości okresu wypowiedzenia

Data: 11-09-2013 r.

Okres wypowiedzenia to czas od złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu do dnia rozwiązania stosunku pracy. Nie może być krótszy od okresów z Kodeksu pracy. Może jednak zostać przedłużony, gdy prawodawca doręczy wypowiedzenie z wyprzedzeniem. Tak wynika z wyroku SN z 12 lipca 2012 r. (II PK 30/11).

Zbigniew Z., pracownik urzędu gminy, otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę 7 marca 2011 r. (3-miesięczny okres wypowiedzenia miał upłynąć z końcem czerwca). Jednocześnie pracodawca zwolnił go z obowiązku świadczenia pracy „w okresie wypowiedzenia”. Pracownik od 8 marca przestał zatem stawiać się do pracy. Przy czym w marcu przebywał na zwolnieniach lekarskich – z przerwą w dniach 14-17 marca. Również wtedy nie przyszedł jednak do pracy (skoro został zwolniony z tego obowiązku).

Pismem z 31 marca 2011 r. urząd rozwiązał z pracownikiem stosunek pracy dyscyplinarnie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy w dniach 14 - 17 marca 2011 r. W ocenie pracodawcy Zbigniew Z. był zwolniony ze świadczenia pracy tylko w miesiącach kwiecień-czerwiec (w ten sposób urząd gminy zinterpretował pojęcie okresu wypowiedzenia).

Zbigniew Z. odwołał się do sądu, domagając się odszkodowania za wadliwe rozwiązanie z nim stosunku pracy bez wypowiedzenia.

W ocenie Sądu Najwyższego pracodawca niesłusznie twierdził, że zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy dotyczyło tylko 3 miesięcy, a czas od 7 do 31 marca Zbigniew Z. powinien przeznaczyć na wykonywanie obowiązków służbowych. Pracownik miał prawo przestać stawiać się w pracy już od dnia następnego po dacie wypowiedzenia.

Źródło: wyrok SN z 12 lipca 2012 r., II PK 30/11

Grażyna Mazur, prawnik, specjalista prawa pracyZobacz także:


Najnowsze i najważniejsze orzeczenia sądów w sprawach pracowniczych publikujemy w miesięczniku Prawo pracy w orzecznictwie. Radzimy m.in., w jakich sytuacjach dopuszczalne jest rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę za wypowiedzeniem i jakie wymogi musi wówczas spełnić pracodawca.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27144 )
Array ( [docId] => 27144 )