Miejscem świadczenia pracy może być kilka siedzib pracodawcy

Data: 24-10-2013 r.

Jeżeli pracownik ma stale wykonywać pracę w kilku różnych siedzibach tego samego pracodawcy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby jako miejsce pracy w umowie wskazać konkretne adresy tych siedzib, albo konkretną miejscowość (jeśli siedziby te mieszczą się w tej samej miejscowości).

Każda umowa o pracę musi określać miejsce pracy pracownika. Jest to niezbędny element umowy (art. 29 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). Mimo to Kodeks pracy nie precyzuje w jaki sposób należy określić miejsce pracy pracownika w umowie. W literaturze prawa pracy przyjmuje się jednak, że sposób określenia miejsca pracy w umowie o pracę zależy od rodzaju i specyfiki pracy wykonywanej przez pracownika. W zależności od tych okoliczności bowiem, miejsce pracy może być określone albo jako:

 • konkretny adres, albo

 • konkretna miejscowość, albo

 • wyodrębniony geograficznie lub administracyjnie obszar.

Zdaniem SN: Należy odróżnić "miejsce pracy" pracownika od "siedziby zakładu pracy". Miejsce świadczenia pracy stanowi jeden z istotnych składników umowy o pracę, obustronnie uzgodniony (…). Strony zawierające umowę o pracę mają dużą swobodę w określaniu miejsca pracy. Może być ono określone na stałe bądź jako miejsce zmienne, przy czym w tym ostatnim wypadku zmienność miejsca pracy może wynikać z samego charakteru (rodzaju) pełnionej pracy.Ogólnie pod pojęciem miejsca pracy rozumie się bądź stały punkt w znaczeniu geograficznym, bądź pewien oznaczony obszar, strefę określoną granicami jednostki administracyjnej podziału kraju lub w inny dostatecznie wyraźny sposób, w którym ma nastąpić dopełnienie świadczenia pracy. "Miejsce pracy" nie musi być wyposażone w zaplecze socjalne, kadrowe i techniczne. Wykonywanie pracy w uzgodnionym przez strony "miejscu pracy" pracownika nie rodzi obowiązku płacenia takiemu pracownikowi ani diet, ani świadczeń rozłąkowych (wyrok Sądu Najwyższego z 1 kwietnia 1985 r., I PR 19/85, OSP 1986/3/46).

A zatem pracownicy „stacjonarni”, czyli wykonujący swoją pracę głównie w jednym miejscu i sporadycznie podróżujący w celach służbowych, powinni mieć w umowie o pracę konkretny adres (np. Gdynia, ul. Morska 115B) lub miejscowość (np. Kraków). Natomiast pracownicy „mobilni”, czyli często lub stale przemieszczający się w celach służbowych, powinni mieć w umowie o pracę oznaczony obszar, po którym się poruszają (np. Trójmiasto, województwo mazowieckie, itp.). Ważne przy tym, aby obszar ten był:

 • określony granicami jednostki administracyjnej podziału kraju lub w inny dostatecznie wyraźny sposób (wyrok Sądu Najwyższego z 1 kwietnia 1985 r., sygn. akt I PR 19/85, OSP 1986/3/46) i

 • był wyznaczony w taki sposób, aby pracownik miał możliwość wykonywania zadań służbowych, wliczając w to czas dojazdu do miejsca ich wykonywania, w ramach umówionej dobowej i tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (wyrok SN z 11 kwietnia 2001 r., I PKN 35/00, ).

Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby w umowie o pracę z takimi pracownikami zamiast obszaru wskazać np. kilka konkretnych adresów lub kilka miejscowości. Jeżeli bowiem pracownik będzie stale wykonywał pracę w kilku siedzibach pracodawcy mieszczących się pod różnymi adresami, miejsce pracy w umowie może zostać określone – w zależności od tego, gdzie są położone siedziby pracodawcy, w których praca będzie świadczona:

 • jako konkretna miejscowość (jeśli siedziby te mieszczą się w tej samej miejscowości), albo

 • jako kilka konkretnych adresów w tej samej miejscowości, albo

 • jako kilka konkretnych adresów w różnych miejscowościach (jeśli siedziby te mieszczą się w różnych miejscowościach), albo

 • jako kilka różnych miejscowości.

Podstawa prawna: art. 29 § 1 pkt. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 27158 )
Array ( [docId] => 27158 )


Array ( [docId] => 27158 )