Nie każda umowa terminowa ma okres wypowiedzenia

Data: 16-10-2013 r.

Umowy zawieranej na 6 miesięcy lub krócej żadna ze stron nie może wypowiedzieć. Wypełniając informację o warunkach zatrudnienia, którą powinien otrzymać każdy pracownik, pracodawca nie podaje zatem okresu wypowiedzenia takiej umowy.

Umowa o pracę na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta. Do ustania stosunku pracy nie jest w takiej sytuacji potrzebne żadne oświadczenie woli – ani pracownika, ani pracodawcy. Wypowiedzenie umowy na czas określony jest, co do zasady, niemożliwe.

 

Od tej reguły istnieje jeden wyjątek. Umowę na czas określony można wypowiedzieć, jeżeli czas jej trwania jest dłuższy niż 6 miesięcy, a strony zawarły w umowie o pracę możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w tym trybie. Nie ma możliwości wypowiedzenia (przez żadną ze stron) umowy na czas określony, zawartej na 6 miesięcy albo krótszej, albo umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jeśli nie zawiera ona klauzuli o wypowiedzeniu.

Informację o warunkach zatrudnienia należy wręczyć pracownikowi przy zawieraniu każdej umowy o pracę – bez względu na jej rodzaj.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27155 )
Array ( [docId] => 27155 )