Pracodawcą  może być spółka, albo jej oddział – zależy od kompetencji

Data: 03-10-2013 r.

Każda osoba prawna może zostać pracodawcą, jeśli tylko zatrudni pracowników. Gdy jednak uprawnienia do nawiązywania stosunków pracy przekaże swym jednostkom organizacyjnym (np. oddziałom) – wówczas to one stają się pracodawcami. Tak wynika z wyroku SN z 6 czerwca 2012 r. (III PK 81/11).

Jeśli w ramach danej osoby prawnej (np. spółki) wyodrębnione są jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. oddziały, filie), może pojawić się problem z ustaleniem, kto jest pracodawcą dla osób wykonujących pracę w oddziale – osoba prawna czy ten oddział. Kwestię tę poruszył Sąd Najwyższy w wyroku z 6 czerwca 2012 r.

Orzeczenie to zapadło w sprawie Jacka B., który pracował w Zachodniopomorskim Zakładzie P., będącym jednostką organizacyjną wchodzącą w skład P. sp. z o.o. Wspomniany zakład nie miał osobowości prawnej. Kiedy Jacek B. uznał, że jest dyskryminowany w zakresie wynagradzania za pracę, wystąpił z pozwem o wyrównanie wynagrodzenia przeciwko P. sp. z o.o. Spółka broniła się twierdzeniem, że nie ona powinna być pozwana w tym procesie, ale Zachodniopomorski Zakład P. jako pracodawca Jacka B.

Rozstrzygając ostatecznie ten spór Sąd Najwyższy zgodził się, że pozwanym powinien być Zachodniopomorski Zakład P. Zdaniem SN, o tym, czy pracodawcą jest osoba prawna czy działająca w jej ramach jednostka organizacyjna (np. zakład), decydują przepisy wewnętrzne. Tymczasem regulamin organizacyjny obowiązujący w P. sp. z o.o. stanowił wprost, że:

 • zakład tej spółki jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników, a
 • dyrektor zakładu jest uprawniony do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy np. zatrudniania i zwalniania pracowników.

Oznacza to, że zakład zatrudniający Jacka B. był jednostką wyodrębnioną finansowo i prowadzącą samodzielną politykę kadrową. Dlatego to on powinien być pozwanym w procesie o roszczenia pracownika ze stosunku pracy, nie zaś cała osoba prawna.

Źródło: wyrok Sądu Najwyższego z 6 czerwca 2012 r., III PK 81/11


Grażyna Mazur
, prawnik, specjalista prawa pracy


Zobacz także:


Najnowsze i najważniejsze orzeczenia sądów w sprawach pracowniczych publikujemy w miesięczniku Prawo pracy w orzecznictwie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 27152 )
Array ( [docId] => 27152 )


Array ( [docId] => 27152 )