Młody bezrobotny otrzyma bon, a firma - dofinansowanie

Data: 20-02-2014 r.

Pracodawca, który zatrudni młodą osobę bez pracy zarejestrowaną w urzędzie pracy, otrzyma oprócz dofinansowania także refundację składek na ubezpieczenia społeczne. Takie rozwiązanie zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nad którym trwają prace w Sejmie.

Projektowane regulacje zawierają m.in. zachęty do zatrudniania młodych bezrobotnych do 30 roku życia. Na przykład, pracodawca, który zdecyduje się zatrudnić na podstawie umowy o pracę młodego bezrobotnego z wykorzystaniem tzw. bonu zatrudnieniowego, może otrzymać dofinansowanie do jego pensji. Bon zatrudnieniowy – do zrealizowania w wybranej firmie – może otrzymać w urzędzie pracy osoba bezrobotna w wieku do 30 roku życia, który posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument poświadczający ukończenie szkoły wyższej.

W zamian za dofinansowanie do pensji zatrudnianego bezrobotnego, pracodawca zobowiązuje się zatrudniać go przez 18 miesięcy. Przez pierwsze 12 miesięcy wykonywania przez takiego pracownika zadań, firma będzie otrzymać od starosty refundację części kosztów wynagrodzenia bezrobotnego wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Kwota jaką co miesiąc otrzyma będzie równa wysokości zasiłku dla bezrobotnych i wyniesie na jedną osobę 823,60 zł miesięcznie.

Po upływie preferencyjnego okresu, pracodawca będzie zobowiązany do zatrudniania bezrobotnego przez kolejne 6 miesięcy. Jeśli się z tego nie wywiąże, będzie musiał zwrócić:

  • kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia pierwszej jej wypłaty, jeżeli zwolni bezrobotnego w czasie pierwszych 12 miesięcy jego stażu w firmie;

lub

  • kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło po okresie rocznej wypłaty refundacji.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33933 )
Array ( [docId] => 33933 )