W dniu grafikowo wolnym nie ma ochrony przed wypowiedzeniem

Data: 03-10-2013 r.

Czas wolny zaplanowany w grafiku (nawet, gdy się go uzbiera w sumie 8 godzin, tak, że zajmie całą dniówkę roboczą) nie stanowi usprawiedliwionej nieobecności w pracy chroniącej pracownika przed wypowiedzeniem z art. 41 kp – wyrok SN z z 12 lipca 2012 r. (II PK 301/11).

Ochrona przed wypowiedzeniem pracownikowi umowy o pracę z art. 41 Kodeksu pracy obowiązuje w czasie:

  • urlopu lub
  • innej, niż urlop usprawiedliwionej nieobecności pracownika w zakładzie pracy.
W tym drugim przypadku chodzi o nieobecności nieplanowane, które wynikają z konieczności wykorzystania dnia przewidzianego na pracę na inne usprawiedliwione cele (np. o charakterze rodzinnym, socjalnym, społecznym – opieka nad członkiem rodziny, udział w uroczystościach rodzinnych, stawiennictwo w charakterze świadka itp.).

Zwykle inną nieobecność w pracy, która jest usprawiedliwiona, odnosi się do przypadków wynikających z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. nr 60, poz. 281 ze zm.).

Natomiast w katalogu tych zdarzeń nie mieści się czas (dzień) harmonogramowo wolny pracownika. Przekonał się o tym Łukasz O. - pracownik spółki D. Otrzymał on wypowiedzenie umowy o pracę, które zostało doręczone pocztą w dniu rozkładowo wolnym od pracy. Pracownik odwołał się do sądu pracy, żądając przywrócenia do pracy.

Uznał bowiem, że w dniu doręczenia wypowiedzenia korzystał z ochrony stosunku pracy wynikającej z art. 41 Kodeksu pracy. Gdy spór dotarł do Sądu Najwyższego, ten wyrokiem z 12 lipca 2012 r. przyznał rację pracodawcy, uznając wypowiedzenie za zgodne z prawem.

Źródło: wyrok Sądu Najwyższego z 12 lipca 2012 r., II PK 301/11


Grażyna Mazur prawnik, specjalista prawa pracy
Zobacz także:


Najnowsze i najważniejsze orzeczenia sądów w sprawach pracowniczych publikujemy w miesięczniku Prawo pracy w orzecznictwie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27151 )
Array ( [docId] => 27151 )