Emerytowi można dać wypowiedzenie, ale uwaga na jego powody

Data: 10-10-2013 r.

Osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, ale już niewłaściwe wykonywanie obowiązków tak. Tak wynika  z wyroku SN z  25 stycznia 2012 r. (II PK 104/11).

Uzasadnienie wypowiedzenia stosunku pracy osobie w wieku emerytalnym, posiadającej prawo do emerytury, musi odwoływać się do obiektywnych, indywidualnie skonkretyzowanych przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy związanych z wykonywaniem pracy, takich jak np.:

 
  • niewłaściwe wykonywanie obowiązków służbowych,

  • zmiana profilu działalności firmy powodująca konieczność zatrudnienia osób o innych kwalifikacjach.

Tymczasem jeden z pracodawców wypowiedział umowę o pracę między innymi z powodu zaawansowanego wieku pracownika (77 lat). Zwolniony odwołał się do sądu, żądając odszkodowania. Wówczas Sąd Najwyższy przypomniał pracodawcy ostatnio utrwalony w orzecznictwie pogląd, iż osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić przyczyny wypowiedzenia mu umowy.

Należy ten pogląd zastosować także do pracownika, który osiągnął wiek emerytalny i nabył prawo do emerytury już jakiś czas temu (jak w omawianym wyroku). Nie można go zwolnić, podając za przyczynę wypowiedzenia zaawansowany wiek.

Pracodawca wypowiadając pracownikowi umowę o pracę na czas nieokreślony musi zawsze podać przyczynę wypowiedzenia. W omawianym wyroku SN:

  • przekreślił możliwość zwolnienia pracownika za wypowiedzeniem ze względu na jego zaawansowany wiek,

  • przypomniał, że samo osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie uprawnień emerytalnych nie powinno być przez pracodawców wskazywane jako przyczyna wypowiedzenia, ponieważ dyskryminowałoby to pracownika, a także nie ma żadnego związku z wykonywaniem przez niego pracy.

Źródło: Wyrok SN z 25 stycznia 2012 r., II PK 104/11


Dominik Wajda
, Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Zobacz także:


Najnowsze i najważniejsze orzeczenia sądów w sprawach pracowniczych publikujemy w miesięczniku Prawo pracy w orzecznictwie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27154 )
Array ( [docId] => 27154 )