Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nawet w trakcie choroby

Data: 09-10-2013 r.

Jeśli strony zawarły wcześniej porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, to choroba pracownika nie zmieni ustalonej daty ustania stosunku pracy. Nawet, jeśli przypada na ostatnie dni zatrudnienia.

Pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. w trakcie choroby, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

Powyższych ograniczeń nie ma jednak w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Jeśli strony zawrą porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę w określonym terminie, to z nadejściem tej daty ulegnie ona rozwiązaniu – nawet mimo choroby i nieobecności pracownika w pracy.

Ani pracownik, ani pracodawca nie mogą jednostronnie (tzn. bez zgody drugiej strony) zmienić trybu i terminu ustania stosunku pracy, określonego na mocy uprzednio zawartego porozumienia stron. Pomimo zmiany okoliczności, tj. choroby pracownika, zawarte między stronami porozumienie jest wiążące, wskutek czego umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu w wyznaczonym terminie. Wcześniejsze porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę może być cofnięte tylko za zgodą obu stron.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27153 )
Array ( [docId] => 27153 )