Nie każda zmiana miejsca świadczenia pracy to delegacja

Data: 13-02-2014 r.

Za czas podróży służbowej pracownikowi przysługują m.in. diety oraz zwrot kosztów przejazdów. Pracodawca ma także obowiązek zapewnić delegowanemu pracownikowi nocleg lub zrekompensować mu wydatki poniesione na ten cel. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze wykonywanie pracy w innej miejscowości niż określona w umowie jest podróżą służbową.

Podróż służbowa (delegacja) polega na wykonywaniu na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika lub w której znajduje się siedziba pracodawcy.

Możliwa jest jednak sytuacja, gdzie pracodawca zawiera z pracownikiem porozumienie, na podstawie którego pracownik będzie przez pewien czas świadczył pracę w innej miejscowości. Wyjazd nie odbywa się wówczas na podstawie polecenia pracodawcy, nie jest pracownikowi narzucany, ale został z nim uzgodniony (odbywa się za jego zgodą). Nie mamy zatem do czynienia z delegacją, za którą pracownikowi przysługiwałyby świadczenia wynikające z przepisów o podróżach służbowych (m.in. zwrot kosztów dojazdów i noclegów oraz diety).

Jeśli pracodawca zdecydowałby się na wypłatę tych należności, to nie będą one korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego oraz składek ZUS. Takie zwolnienia dotyczą bowiem tylko świadczeń wypłacanych w wysokości i według zasad wskazanych w przepisach za czas wyjazdu będącego podróżą służbową.

Należy pamiętać, że zawarte przez strony umowy o pracę porozumienie co do wykonywania przez pracownika określonej pracy w ramach delegowania przez pracodawcę prowadzi do okresowej zmiany ustalonego w tej umowie rodzaju pracy oraz miejsca jej wykonywania i takim przypadku nie mamy do czynienia z podróżą służbową w rozumieniu art. 775 § 1 Kodeksu pracy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 18 kwietnia 2013 r., III AUa 1388/12, orzeczenia.ms.gov.pl).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33843 )
Array ( [docId] => 33843 )


Array ( [docId] => 33843 )