Nie ma klauzuli w umowie o pracę na czas określony – nie ma wypowiedzenia

Autor: Grażyna Mazur
Data: 11-04-2014 r.

Co do zasady, umowy o pracę zawierane na czas określony nie mogą być wypowiadane. Wyjątkowo, strony w umowie, która jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, mogą zastrzec możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.

Gdy w umowie o pracę na czas określony, zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, brak jest klauzuli o możliwości jej wypowiedzenia, umowa ta rozwiąże się:

  • z upływem terminu, na jaki została zawarta,
  • za porozumieniem stron lub
  • bez wypowiedzenia (np. dyscyplinarnie).

Wyjątkowo, w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, każda umowa o pracę zawarta na czas określony – nawet ta bez wspomnianej klauzuli - może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Jeżeli w umowie z pracownikiem zabraknie zapisu o możliwości jej wypowiedzenia, nie można będzie jej rozwiązać w tym trybie.

Oświadczenie woli nazwane wypowiedzeniem, złożone pracodawcy przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, w której nie przewidziano możliwości jej wypowiedzenia (art. 33 Kodeksu pracy), powoduje rozwiązanie umowy o pracę na mocy przepisów o rozwiązaniu przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia (uchwała SN z 14 lutego 2012 r., III PZP 5/11, OSNP 2012/15-16/188). Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej na okres przekraczający 6 miesięcy, w której strony nie przewidziały wcześniejszego wypowiedzenia, może pozostawać w uzasadnionym przeświadczeniu, że trwałość jego zatrudnienia została zagwarantowana na okres ustalony umową. Taki jest też cel umów na czas określony, od którego, przepisy dopuszczające ich wypowiedzenie są odstępstwem. W tej sytuacji można stwierdzić, że przedmiotowe rozwiązanie umowy przez pracodawcę ma jedynie formalne cechy wypowiedzenia i jest jego pozorem. W istocie jest zaś ono zerwaniem umowy i niespodziewanym naruszeniem gwarancji zatrudnienia. Pracownik może się wówczas domagać przywrócenia do pracy (uchwała składu 7 sędziów SN z 17 listopada 2011 r., III PZP 6/11).

Inne wyroki sądów związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników znajdziesz w miesięczniku „Prawo pracy w orzecznictwie”.

Grażyna Mazur

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34646 )
Array ( [docId] => 34646 )