Z tym samym pracownikiem można zawrzeć więcej niż jedną umowę na próbę

Autor: Marek Rotkiewicz
Data: 20-03-2014 r.

Co do zasady umowę na okres próbny można zawrzeć z danym pracownikiem tylko raz. Wyjątkiem jest zatrudnienie na zupełnie innym stanowisku lub zawarcie umowy po przerwie, w czasie której warunki pracy na danym stanowisku uległy znacznej zmianie.

Dany pracownik tylko raz może być zatrudniony na podstawie umowy na okres próbny u jednego pracodawcy. Należy to jednak odnosić do sytuacji zawierania kolejnej umowy próbnej bezpośrednio po właśnie zakończonej albo jako następnej w ciągu umów terminowych.

Istnieją jednak sytuacje, kiedy zawarcie kolejnej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem jest dopuszczalne. W wyroku z 4 września 2013 r. (II PK 358/12), Sąd Najwyższy wskazał, że umowa na okres próbny ma sprawdzać przygotowanie pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju. Cechą charakterystyczną umowy na okres próbny jest jej „usługowy” charakter wobec pozostałych umów. Bezpośrednim celem tej umowy nie jest bowiem osiągnięcie gospodarczego celu zatrudnienia w sposób właściwy dla każdej z umów wymienionych w art. 25 § 1 Kodeksu pracy, ale „wypróbowanie” pracownika przed nawiązaniem właściwego zatrudnienia, tzn. sprawdzenie jego przydatności na zajmowanym stanowisku i zapewnienie niekłopotliwego (automatycznego) rozwiązania umowy w razie niepomyślnego wyniku próby.

Jeżeli zatem pracownik nie sprawdzi się w pracy na danym stanowisku, to nie oznacza, że będzie nieprzydatny na innym. W takiej sytuacji można z nim zawrzeć umowę na okres próbny nawet, jeśli wcześniej świadczył pracę na tej podstawie w celu zweryfikowania jego kwalifikacji do pracy na innym stanowisku. Podobnie będzie, jeśli pracownik ma być zatrudniony ponownie na takim samym stanowisku, ale po przerwie, w trakcie której nastąpiły znaczne zmiany warunków danej pracy. Wówczas również w pełni można dopuścić ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Marek Rotkiewicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34451 )
Array ( [docId] => 34451 )