Ostatnia z umów przed marcem 2011 roku – świadectwo pracy po staremu

Autor: Szymon Sokolik
Data: 21-08-2014 r.

Jeśli pracownik miał jakieś umowy na czas określony rozpoczęte i zakończone przed wejściem w życie odrębnych regulacji dotyczących świadectw pracy po takich umowach (czyli przed 21 marca 2011 r.), to świadectwo pracy za takie umowy wydaje się jeszcze na starych zasadach. Jeśli więc nie było przerw między umowami, można w takim przypadku czekać ze świadectwem do zakończenia ostatniej umowy.

Od 21 marca 2011 r. obowiązują odrębne zasady dotyczące wydawania świadectw pracy po umowach terminowych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na podstawie kilku takich umów, pracodawca musi wydać mu zbiorcze świadectwo pracy obejmujące te umowy najpóźniej po 24 miesiącach od zawarcia pierwszej z nich. Jedynie wówczas, gdy w chwili upływu tych 24 miesięcy ostatnia z umów terminowych nie jest zakończona, pracodawca może poczekać z wydaniem zbiorczego świadectwa do jej zakończenia. Jeśli zaś pracownik tego zażąda, świadectwo trzeba wydać wcześniej, po zakończeniu którejkolwiek z umów terminowych.

Te odrębne zasady dotyczą wszystkich rodzajów umów terminowych, czyli umów:

  • na czas określony,
  • na czas wykonywania określonej pracy,
  • na zastępstwo,
  • na okres próbny. 

Odrębne regulacje nie obejmują natomiast umów bezterminowych. Za umowę na czas określony świadectwo wydaje się po jej zakończeniu, niezależnie od długości jej trwania. Odrębne zasady nie dotyczą także umów terminowych zawartych i zakończonych pod rządami starych przepisów.

Jeśli wiec ostatnia z umów terminowych rozpoczęła się i zakończyła jeszcze przed 21 marca 2011 r., czyli przed dniem wejścia w życie odrębnych zasad, do tego typu umów terminowych nowe zasady nie mają zastosowania. Jeśli po takiej umowie terminowej strony zawarły umowę bezterminową (a między umowami nie było przerw) i obecnie ją rozwiązują, za wszystkie umowy wydaje się obecnie jedno świadectwo pracy.

Szymon Sokolik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35561 )
Array ( [docId] => 35561 )