Pełnoletni domownik może odebrać pismo rozwiązujące umowę o pracę

Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 30-07-2014 r.

W przypadku wysyłania pisma rozwiązującego umowę o pracę pocztą, uważa się, że wywiera ono skutek (czyli np. rozwiązuje umowę bez wypowiedzenia albo zapoczątkowuje bieg okresu wypowiedzenia) w momencie, w którym pracownik odbierze pismo. Jeśli jednak pismo odbierze inny pełnoletni domownik pracownika, również uważa się je za odebrane (wywierające skutek).

Nie ma przeszkód, aby oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu pracownikowi umowy lub rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia zostało przesłane pracownikowi za pośrednictwem poczty. Szczególnie często ten sposób doręczenia pisma rozwiązującego umowę jest stosowany w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (z winy pracownika czyli dyscyplinarnie, albo bez jego winy np. w przypadku długotrwałej choroby po upływie okresów ochronnych z art. 53 Kodeksu pracy).

W przypadku wysłania pisma rozwiązującego umowę o pracę pocztą, datą rozwiązania stosunku pracy będzie data, z jaką pismo pracodawcy dotrze do pracownika w taki sposób, że będzie on mógł zapoznać się z jego treścią (chyba że w oświadczeniu pracodawcy zostanie wskazana późniejsza data rozwiązania umowy). Decyduje więc data doręczenia wskazana na zwrotnym potwierdzeniu odbioru.

Przesyłkę pocztową doręcza się adresatowi pod adresem wskazanym na przesyłce. Przesyłka może być także wydana ze skutkiem doręczenia osobie pełnoletniej zamieszkałej razem z adresatem, jeżeli adresat nie złożył w placówce pocztowej zastrzeżenia w zakresie doręczenia przesyłki rejestrowanej.

A zatem w przypadku nieobecności pracownika przesyłkę mogła odebrać osoba pełnoletnia zamieszkała razem z pracownikiem (np. żona lub inny członek rodziny). Jeżeli więc na zwrotnym potwierdzeniu odbioru znajduje się podpis osoby, która odebrała przesyłkę adresowaną do pracownika, to można uznać, że oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę zostało skutecznie doręczone.

Katarzyna Pietruszyńska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35442 )
Array ( [docId] => 35442 )