Związkowiec zwolniony bez zgody związku może odwołać się do sądu

Data: 02-10-2013 r.

Pracodawca, który chce zwolnić pracownika, będącego w zarządzie zakładowej organizacji związkowej lub „tylko” zmienić na niekorzyść jego warunki zatrudnienia, musi uzyskać na to zgodę związku. Wypowiedzenie bez akceptacji organizacji związkowej będzie sprzeczne z prawem, ale… skuteczne.

Pracodawca, bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej (z wyjątkiem gdy dopuszczają to odrębne przepisy), nie może:

 1. wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
 2. zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść tego pracownika.

Powyższa ochrona – dotycząca zarówno wypowiedzenia stosunku pracy, jak i wypowiedzenia warunków pracy i/lub płacy – przysługuje przez okres określony uchwałą zarządu. Po upływie tego okresu pracownik jest dodatkowo chroniony przez czas odpowiadający połowie okresu określonego uchwałą, nie dłużej jednak niż 1 rok po jego upływie.

Wypowiedzenie pracownikowi dotychczasowych warunków zatrudnienia z naruszeniem art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych będzie sprzeczne z prawem, nie wpłynie jednak na skuteczność samego wypowiedzenia. Wynika to z faktu, iż nawet wypowiedzenie sprzeczne z przepisami wywiera skutek prawny.

Jeśli zatem pracodawca zdecyduje się wręczyć wypowiedzenie zmieniające chronionemu pracownikowi, bez uzyskania zgody reprezentującej go organizacji związkowej, dojdzie do rozwiązania stosunku pracy (w razie odmowy przyjęcia przez pracownika oferowanych nowych warunków zatrudnienia).

W takim przypadku pracownik może odwołać się od wadliwego wypowiedzenia zmieniającego i dochodzić przed sądem przywrócenia poprzednich warunków zatrudnienia. Jeśli natomiast na skutek odrzucenia nowych warunków pracy lub płacy doszło do rozwiązania umowy o pracę pracownik może dochodzić przed sądem przywrócenia do pracy lub odszkodowania.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 27150 )
Array ( [docId] => 27150 )


Array ( [docId] => 27150 )