Przejmowany pracownik „odchodzi” bez świadectwa pracy

Data: 27-08-2013 r.

Jeśli przejęcie pracownika jest konsekwencją przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, dotychczasowy pracodawca nie wydaje takiemu zatrudnionemu świadectwa pracy. Jeśli jednak pracownik podejmuje indywidualną decyzję o przejściu z jednego zakładu pracy do drugiego, odchodząc otrzyma świadectwo pracy.

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Oznacza to, że stosunek pracy u dotychczasowego pracodawcy nie ulega rozwiązaniu, a trwa nadal u nowego zatrudniającego.

Pracownicy muszą być uprzedzeniu o przejściu zakładu i jego skutkach

 

Trzeba pamiętać, że jeśli w firmie nie działają związki zawodowe, dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Przekazują także informacje o przyczynach przejścia, jego prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także o zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Przekazanie tych informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

Zatrudniony ma 2 miesiące na rozwiązanie umowy za 7-dniowym uprzedzeniem

Co istotne w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za 7-dniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Trzeba pamiętać, że rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Jeśli następuje rozwiązanie stosunku pracy w takim trybie, pracodawca przejmujący wydaje świadectwo pracy obejmujące cały okres zatrudnienia w przejętej firmie.

Indywidualne przejście pracownika – rozwiązanie dotychczasowego i nawiązanie nowego stosunku pracy

Inaczej sytuacja będzie wyglądać kiedy pracownik „przechodzi” z firmy A do firmy B. Nie mamy wtedy mieli do czynienia z przejęciem części całości zakładu pracy, a z migracją konkretnego pracownika. Wówczas najlepiej rozwiązać umowę o pracę w firmie A i wydać świadectwo pracy, a następnie zawrzeć nową umowę o pracę w firmie B.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27138 )
Array ( [docId] => 27138 )