Wypowiedzenie umowy, która nie podlega wypowiedzeniu

Data: 10-07-2013 r.

Jeśli pracownik złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, co do której nie przewidziano możliwości jej wypowiedzenia, jego oświadczenie należy traktować jako rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - uchwała Sądu Najwyższego z 14 lutego 2012 r., (III PZP 5/11).

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, oświadczenie woli nazwane wypowiedzeniem, złożone pracodawcy przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, w której nie przewidziano możliwości jej wypowiedzenia (art. 33 Kodeksu pracy), powoduje rozwiązanie umowy o pracę na mocy przepisów o rozwiązaniu przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Wydana przez Sąd Najwyższy uchwała dotyczy wprost jedynie skutków wypowiedzenia umowy na czas określony, w której nie przewidziano klauzuli o możliwości wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem zgodnie z art. 33 kp., ale jej teza może zostać odniesiona do wszystkich przypadków wypowiedzenia przez pracownika umowy, co do której nie jest to dopuszczalne.


Z orzeczenia Sądu Najwyższego z 14 lutego 2012 r wynikają konkretne konsekwencje dla pracodawcy:

  • w razie złożenia przez pracownika oświadczenia o „wypowiedzeniu” umowy o pracę niepodlegającej wypowiedzeniu, skutek w postaci rozwiązania umowy następuje natychmiast (w dniu otrzymania od pracownika oświadczenia o „wypowiedzeniu”),
  • w świadectwie pracy pracodawca powinien wpisać, że stosunek pracy ustał wskutek rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika,
  • pracodawca może dochodzić od pracownika odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 61[1] kp). Nie dotyczy to przypadku, w którym przyczyną rozwiązania umowy było ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków względem pracownika np. niewypłacanie wynagrodzenia.

Źródło: teza uchwały Sądu Najwyższego z 14 lutego 2012 r., III PZP 5/11, OSNP 2012/15-16/188.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27128 )
Array ( [docId] => 27128 )