Rozwiązanie umowy na zastępstwo

Autor: Styczyński Rafał
Data: 21-08-2012 r.

Pracodawcy coraz często korzystają z tzw. umowy na zastępstwo. Umowa na czas zastępstwa jest szczególną postacią umowy o pracę na czas określony. Umowy te tak jak każde inne umowy w określonych przypadkach ulegają rozwiązaniu.

Zasadniczo rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo następuje wskutek upływu czasu, na jaki umowa ta została zawarta. Ponieważ zaś jest ona zawierana na czas nieobecności w pracy innego pracownika, jej rozwiązanie następuje równocześnie z momentem ustania tej nieobecności.

Skutek ten następuje niejako samoistnie, bez potrzeby składania przez strony dodatkowych oświadczeń. Oznacza to, że z dniem stawienia się do pracy zastępowanego pracownika osoba zatrudniona na podstawie umowy na zastępstwo nie jest już potrzebna i umowa ta przestaje wiązać strony.

Rozwiązania umowy można tego dokonać na dwa sposoby:

 • bezpośredni – poprzez wskazanie konkretnej daty kalendarzowej albo
 • pośredni – przez podanie w sposób niebudzący wątpliwości zdarzenia powodującego rozwiązanie umowy o pracę.

W praktyce problematyczne może być oznaczenie terminu końcowego umowy w drugim przypadku, gdy nieobecność pracownika zostanie przedłużona. Wydaje się, że bez zgody zastępcy termin rozwiązania umowy nie może być stale modyfikowany. Taka interpretacja byłaby sprzeczna z koniecznością ustalenia terminu końcowego umowy, który powinien być pewny, a jego nadejście niezależne od woli umawiających się stron.

Rozwiązanie umowy na zastępstwo za porozumieniem stron to najmniej konfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem. Dlatego też pracodawca niezadowolony z zastępującego pracownika najpierw powinien zaproponować ten tryb zakończenia współpracy, zwłaszcza że za porozumieniem stron można rozwiązać umowę na zastępstwo w każdym czasie (wyrok SN z 12 listopada 2003 r., I PK 593/02). Do rozwiązania umowy za porozumieniem stron wystarczą zgodne oświadczenia pracodawcy i pracownika. Najlepiej, gdyby zostały o­ne wyrażone na piśmie.

Jeżeli pracownik zgodzi się na rozwiązanie umowy na zastępstwo za porozumieniem stron, rozwiąże się o­na w terminie z nim ustalonym. W tym przypadku nie stosuje się przewidzianego w przepisach kodeksu pracy okresu wypowiedzenia.

Ponadto umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika może być rozwiązana za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, jeżeli zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy w tym trybie.

W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem termin wynosi 3 dni robocze (art. 331 k.p.). Przy czym wypowiedzenie to może być złożone przez każdą ze stron. Jest to unormowanie bardzo ułatwiające rozwiązanie umowy na zastępstwo i pozwalające zwłaszcza pracodawcom na bardzo szybkie pozbycie się pracownika, który nie spełnia ich oczekiwań.

Umowy o pracę na zastępstwo mogą być także rozwiązywane bez wypowiedzenia na zasadach ogólnych przewidzianych w prawie pracy. Chodzi tu więc o możliwości ich rozwiązywania bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez pracownika.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26956 )
Array ( [docId] => 26956 )


Array ( [docId] => 26956 )