Sformułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę

Data: 26-09-2013 r.

Wskazana pracownikowi przyczyna wypowiedzenia ma być nie tylko jasna i konkretna, ale też zgodna z rzeczywistością. W przeciwnym przypadku sąd uzna wypowiedzenie umowy przez pracodawcę za nieuzasadnione. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 2 października 2012 r. (II PK 6/12).

Rozstrzygnięcie to zapadło w sprawie z powództwa Marka Ś., który pracował w urzędzie marszałkowskim jako kierownik oddziału w Departamencie Kontroli. Jesienią 2009 r. przeprowadzona została przez zespół tego departamentu coroczna kontrola Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "D." Każdy z członków zespołu kontrolującego, w tym Marek Ś., otrzymał zakres spraw stanowiących przedmiot badania.

W toku kontroli zostały wykryte nieprawidłowości w kontrolowanej jednostce w zakresie zamówień publicznych.Wówczas Marek Ś. zaproponował dyrekcji szpitala doradztwo w tej kwestii. Przesłał też e-mailem projekt umowy o świadczenie usług doradczych i wzór rachunku na kwotę 2.100 zł. Ostatecznie nie doszło jednak do zawarcia umowy.

Gdy dowiedział się o tym urząd marszałkowski, wypowiedział pracownikowi umowę o pracę z powodu utraty zaufania podyktowanej „niezgodnym z elementarnymi zasadami prowadzenia kontroli zachowaniem, polegającym na świadczeniu przez pracownika na rzecz kontrolowanej jednostki usług doradczych w zakresie objętym kontrolą, co wywołuje wątpliwości odnośnie do obiektywności i rzetelności ustaleń kontroli”. Pracownik odwołał się od wypowiedzenia do sądu pracy, żądając przywrócenia do pracy.

Spór ostatecznie dotarł do Sądu Najwyższego, a ten stwierdził, że przyczyna wypowiedzenia została sformułowana jasno i konkretnie. Jednak fakty podane w oświadczeniu pracodawcy (świadczenie usług doradczych w jednostce kontrolowanej) nie miały miejsca, a więc nie mogły stanowić przesłanek utraty zaufania do powoda.

Źródło: wyrok Sądu Najwyższego z 2 października 2012 r., II PK 6/12


Dominik Wajda
, asystent sędziego SN


Zobacz także:


Najnowsze i najważniejsze orzeczenia sądów w sprawach pracowniczych publikujemy w miesięczniku Prawo pracy w orzecznictwie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27148 )
Array ( [docId] => 27148 )