Termin na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Data: 10-07-2013 r.

Jeśli strony zawierają porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, muszą określić w nim termin ustania stosunku pracy. Zaletą tego trybu rozwiązania umowy jest to, że pracodawca i pracownik mogą określić termin rozwiązania stosunku pracy w sposób zupełnie dowolny.

To samo dotyczy propozycji pracownika rozwiązania umowy w trybie porozumienia stron. Występując z taką propozycją (ofertą), pracownik powinien określić proponowany termin rozwiązania umowy. Może to zrobić na różne sposoby:

 • przez wskazanie konkretnej daty rozwiązania umowy np. „31 stycznia 2013 r.” Musi to być data przyszła.

 • przez określenie konkretnego zdarzenia, z chwilą wystąpienia którego ma dość do rozwiązania umowy np. „dzień zakończenia projektu budowlanego realizowanego na zamówienie ABC sp. z o.o.”. Musi to być zdarzenie przyszłe;

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, jako termin rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron może być wskazane także zdarzenie, co do którego strony nie mają pewności, czy w ogóle nastąpi.

Przykładowo pracownik będący trenerem drużyny sportowej może zaproponować pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron w dniu przegrania przez tę drużynę najbliższego meczu. Jeśli pracodawca zgodzi się zawrzeć takie porozumienie, do rozwiązania stosunku pracy dojdzie tylko wtedy, gdy drużyna rzeczywiście przegra najbliższy mecz. W takim przypadku stosunek pracy ustanie z dniem przegranej - zob. wyrok Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2001 r., sygn. akt I PKN 474/00, OSNP 2003/8/203.

 • przez wskazanie okresu, jaki ma upłynąć do chwili rozwiązania umowy np. „z upływem 10 dni od momentu doręczenia pracodawcy pisma z propozycją rozwiązania umowy, pod warunkiem wcześniejszego przyjęcia tej propozycji przez pracodawcę”. Ten sposób wskazania terminu rozwiązania umowy o pracę – choć najmniej praktyczny - nie jest błędny.


Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 27127 )
Array ( [docId] => 27127 )


Array ( [docId] => 27127 )