Trudniejsze wypowiedzenie umowy z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego

Data: 09-11-2012 r.

Wypowiedzenie umowy należy uzasadnić. W niektórych przypadkach przyczyną może być osiągnięcie wieku emerytalnego. Ministerstwo Pracy chce zlikwidować taką możliwość.

Jedną z podstawowych gwarancji zawartych w Kodeksie pracy jest niedyskryminacja m.in. ze względu na wiek. Również przepisy unijne zabraniają wypowiedzenia umowy o pracę jedynie z powodu teoretycznej możliwości przejścia na emeryturę. Niemniej jednak istnieją grupy zawodowe (np. nauczyciele, sędziowie, kuratorzy sądowi) gdzie istnieje taka możliwość.

Dlatego też Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej postanowiło przygotować projekt zmian w obowiązujących przepisach, zgodnie z którym wiek emerytalny nie może być jedyną przesłanką wypowiedzenia umowy o pracę. Na początek zakazem takim mają być objęci pracownicy wykonujący ww. zawody, ale docelowo ograniczenie ma dotyczyć wszystkich pracowników.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r., czyli razem z przepisami o podwyższeniu wieku emerytalnego. Projekt znajduje się na etapie uzgodnień wewnętrznych.

Unia narzuca nam swoje regulacje

Prawo unijne również zawiera regulacje dotyczące walki z dyskryminacją ze względu na wiek (dyrektywa Rady 200/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy). Zgodnie z tym dokumentem, wypowiedzenie stosunku pracy z powodu osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego (67 lat) jest możliwe tylko wówczas, jeżeli jest to obiektywnie i racjonalnie uzasadnione zgodnym z przepisami celem dotyczącym polityki zatrudnienia i rynku pracy i jeżeli stanowi to właściwy i konieczny środek do realizacji powyższego celu.

Wypowiedzenie musi być uzasadnione

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca, który chce rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, musi je uzasadnić. Przyczyna rozwiązania umowy w tym trybie musi być konkretna i rzetelna.

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27006 )
Array ( [docId] => 27006 )