Urlop zdrowotny nie chroni nauczyciela przed wypowiedzeniem umowy

Data: 26-07-2013 r.

Nauczycielowi, który korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia (urlopu zdrowotnego), lub dopiero złożył wniosek o przyznanie go, można wypowiedzieć umowę z powodu wprowadzania zmian organizacyjnych w szkole.

 

Przebywanie nauczyciela na urlopie zdrowotnym nie chroni go przed wypowiedzeniem umowy, jeśli zaistnieje konieczność dokonywania zwolnień nauczycieli z powodu:

 • częściowej likwidacji szkoły albo

 • zmian ograniczających zakres działalności szkoły (zmniejszenie oddziałów, ograniczenie liczby godzin nauczania ze względu na zmniejszenie liczby uczniów itp.).

Przykład: Nauczycielka w związku ze zmniejszeniem liczby etatów w szkole, otrzymała wypowiedzenie w maju ze skutkiem na 31 sierpnia 2013 r. Tymczasem od 1 września 2012 r. korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia. Wypowiedzenie jest jednak prawidłowe.

To samo dotyczy również tych nauczycieli, którzy już złożyli wniosek o urlop zdrowotny i spełniają warunki do jego otrzymania, ale jeszcze nie został udzielony.

 

 • częściowej likwidacji szkoły albo

 • zmian ograniczających zakres działalności szkoły (zmniejszenie oddziałów, ograniczenie liczby godzin nauczania ze względu na zmniejszenie liczby uczniów itp.).

 • Przykład: prawidłowe

   

  Przykład: Nauczycielka złożyła w lutym 2013 r. wniosek o urlop zdrowotny. Ponieważ spełniała warunki do jego otrzymania, dyrektor udzielił jej takiego urlopu od 1 września, czyli po wakacjach.

  Z początkiem nowego semestru okazało się, że trzeba zlikwidować część oddziałów w szkole, która ma być połączona z drugą szkołą w zespół szkół. Wiązało się to z redukcją etatów. W efekcie kilkoro nauczycieli – w tym nauczycielka – otrzymało wypowiedzenia, ze skutkiem na 31 sierpnia 2013 r. W takim przypadku wniosek urlopowy staje się bezskuteczny, a stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu po upływie terminu wypowiedzenia.

  Podstawa prawna: Art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 73 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674).

  Przykład:
  Podstawa prawna:

  Michał Culepa  Zobacz także:

  Więcej na temat rozwiązywania umów o pracę można przeczytać w „Aktualnościach kadrowych

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  30 najciekawszych pytań z prawa pracy

  pobierz

  Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

  pobierz

  Dokumentacja pracownicza

  pobierz

  Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 27134 )
  Array ( [docId] => 27134 )