Urlop zdrowotny nie ochroni nauczyciela przed rozwiązaniem umowy

Data: 28-07-2013 r.

Złożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu zdrowotnego lub korzystanie z takiego urlopu nie stanowi przeszkody do rozwiązania z nim stosunku pracy z powodu zmian organizacyjnych w szkole - uchwała SN z 26 czerwca 2013 r. (I PZP 1/13).

Beata W. była zatrudniona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w K., jako nauczycielka. Pracę pełnoetatową w tej szkole rozpoczęła w 1991 roku. Jako nauczyciel szkoły publicznej była zatrudniona na podstawie mianowania, a w 2004 roku uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

W kwietniu 2011 r. dyrektor szkoły zdecydował o zmianach organizacyjnych – od nowego roku szkolnego miała ulec zmniejszeniu liczba klas i tym samym – liczba godzin nauczania poszczególnych przedmiotów. Dlatego dyrektor poinformował nauczycielkę o konieczności rozwiązania z nią stosunku pracy na mocy art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela.

Od kwietnia do maja 2011 r. nauczycielka była na zwolnieniach lekarskich, po czym uzyskała orzeczenie o potrzebie udzielenia jej urlopu zdrowotnego. Dzień później otrzymała ze szkoły pismo o wypowiedzeniu stosunku pracy. Niezwłocznie dostarczyła więc do szkoły orzeczenie lekarskie dotyczące urlopu zdrowotnego. Dyrektor szkoły udzielił jej tego urlopu, ale tylko na okres do końca sierpnia 2011 r., czyli do dnia rozwiązania stosunku pracy.
Nauczycielka skierowała do sądu pozew o przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkach.

Sąd Najwyższy uznał, że złożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia lub korzystanie z takiego urlopu (art. 73 Karty Nauczyciela) nie stanowi przeszkody do rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela (z powodu reorganizacji szkoły).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27135 )
Array ( [docId] => 27135 )