Długa choroba pracownika pozwala zwolnić bez wypowiedzenia

Data: 22-05-2013 r.

Zdarza się, że pracownik w czasie długiej choroby wyczerpie określone w Kodeksie pracy okresy ochronne. Czasem wraca do pracy, innym razem musi czekać na decyzję ZUS w sprawie przyznania mu świadczenia rehabilitacyjnego lub renty, a bywa, że znika bez wieści. Przedstawiamy w tabeli podpowiedzi, kiedy można pracownika zwolnić bez wypowiedzenia z art. 53 Kodeksu pracy.

Różne możliwe zachowania pracodawcy w zależności od decyzji ZUS i pracownika

Decyzja orzecznika ZUS

 

Co może zrobić pracodawca?

 

1. ZUS orzeknie, że pracownik jest zdolny do pracy, i nie przyzna ani renty, ani świadczenia rehabilitacyjnego

Należy skierować pracownika na badania kontrolne (niezbędne po nieobecności „chorobowej” trwającej ponad 30 dni). Jeżeli lekarz orzeknie niezdolność do pracy na danym stanowisku – można zwolnić bez wypowiedzenia pracownika bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 Kodeksu pracy

2. ZUS orzeknie o rencie

Można pracownika zwolnić bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 Kodeksu pracy

3. ZUS przyzna świadczenie rehabilitacyjne na okres dłuższy niż 3 miesiące

Można zwolnić pracownika wg art. 53 Kodeksu pracy dopiero po upływie pierwszych 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego (najwcześniej 91 dnia korzystania przez pracownika ze świadczenia rehabilitacyjnego)

4. ZUS przyzna świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące (lub mniej)

Jeśli pracownik od razu po ukończeniu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego stawia się w pracy, należy skierować go na badania kontrolne (i postąpić jak w pkt 1).

5. Pracownik nie ubiega się o przedłużenie okresu zasiłkowego, świadczenie rehabilitacyjne czy rentę, lecz wraca do pracy

Należy skierować pracownika na badania kontrolne. Gdyby lekarz orzekł, że pracownik nadal jest niezdolny do pracy – można zwolnić pracownika.

6. Upłynęło 182 dni okresu zasiłkowego a pracownik złożył wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego i oczekuje na orzeczenie ZUS

Można skierować pracownika na badania kontrolne i jeśli lekarz orzeknie, że jest on niezdolny do pracy można go zwolnić. Jeśli jednak ZUS przyzna świadczenie rehabilitacyjne, trzeba będzie przywrócić go do pracy. Dlatego warto czekać na decyzję ZUS (nieobecność będzie wówczas usprawiedliwiona ale niepłatna).

7. Upłynęło 182 dni okresu zasiłkowego a pracownik nie stawia się w pracy i nie informuje pracodawcy o swojej sytuacji

Można wysłać pracownikowi skierowanie na badanie pocztą, na adres wskazany w aktach, z wyznaczeniem terminu badania. Jeśli pracownik nie odezwie się, a wyznaczony termin upłynie, można zwolnić go dyscyplinarnie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności. Jeśli jednak pracownik skontaktuje się z pracodawcą i wyjaśni swoją nieobecność, np., że czeka na decyzję ZUS, warto postąpić jak w pkt 6

 • Art. 53 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)Zobacz także:

Decyzja orzecznika ZUS

 

Co może zrobić pracodawca?

 

1. ZUS orzeknie, że pracownik jest zdolny do pracy, i nie przyzna ani renty, ani świadczenia rehabilitacyjnego

Należy skierować pracownika na badania kontrolne (niezbędne po nieobecności „chorobowej” trwającej ponad 30 dni). Jeżeli lekarz orzeknie niezdolność do pracy na danym stanowisku – można zwolnić bez wypowiedzenia pracownika bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 Kodeksu pracy

2. ZUS orzeknie o rencie

Można pracownika zwolnić bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 Kodeksu pracy

3. ZUS przyzna świadczenie rehabilitacyjne na okres dłuższy niż 3 miesiące

Można zwolnić pracownika wg art. 53 Kodeksu pracy dopiero po upływie pierwszych 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego (najwcześniej 91 dnia korzystania przez pracownika ze świadczenia rehabilitacyjnego)

4. ZUS przyzna świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące (lub mniej)

Jeśli pracownik od razu po ukończeniu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego stawia się w pracy, należy skierować go na badania kontrolne (i postąpić jak w pkt 1).

5. Pracownik nie ubiega się o przedłużenie okresu zasiłkowego, świadczenie rehabilitacyjne czy rentę, lecz wraca do pracy

Należy skierować pracownika na badania kontrolne. Gdyby lekarz orzekł, że pracownik nadal jest niezdolny do pracy – można zwolnić pracownika.

6. Upłynęło 182 dni okresu zasiłkowego a pracownik złożył wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego i oczekuje na orzeczenie ZUS

Można skierować pracownika na badania kontrolne i jeśli lekarz orzeknie, że jest on niezdolny do pracy można go zwolnić. Jeśli jednak ZUS przyzna świadczenie rehabilitacyjne, trzeba będzie przywrócić go do pracy. Dlatego warto czekać na decyzję ZUS (nieobecność będzie wówczas usprawiedliwiona ale niepłatna).

7. Upłynęło 182 dni okresu zasiłkowego a pracownik nie stawia się w pracy i nie informuje pracodawcy o swojej sytuacji

Można wysłać pracownikowi skierowanie na badanie pocztą, na adres wskazany w aktach, z wyznaczeniem terminu badania. Jeśli pracownik nie odezwie się, a wyznaczony termin upłynie, można zwolnić go dyscyplinarnie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności. Jeśli jednak pracownik skontaktuje się z pracodawcą i wyjaśni swoją nieobecność, np., że czeka na decyzję ZUS, warto postąpić jak w pkt 6

 • Art. 53 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)


 • Zobacz także:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  30 najciekawszych pytań z prawa pracy

  pobierz

  Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

  pobierz

  Dokumentacja pracownicza

  pobierz

  Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 27111 )
  Array ( [docId] => 27111 )