Wyjątkowo można zawrzeć 2 umowy na okres próbny

Data: 25-09-2013 r.

Zasadniczo umowę o pracę na okres próbny ten sam pracownik z tym samym pracodawcą mogą zawrzeć tylko raz. Jednak w wyjątkowych przypadkach strony mogą mieć kilka takich umów. O tym, czy kolejna umowa na okres próbny między tymi samymi stronami jest możliwa, decyduje rodzaj umówionej pracy.

Umowa na okres próbny może poprzedzać każdą umowę o pracę. Można ją zawrzeć na dowolny okres, nieprzekraczający 3 miesięcy. Umowa ta jest wygodna, gdyż ma krótki okres wypowiedzenia i nie liczy się do limitu maksymalnie 2 kolejnych umów na czas określony. Obowiązuje jednak zasada, że dany pracodawca może zawrzeć z konkretnym pracownikiem tylko jedną umowę na okres próbny. Później musi już podpisać inną umowę o pracę (np. na czas określony, nieokreślony).

Reguła ta nie jest jednak bezwzględna. Większość specjalistów uważa, że w przypadku gdy dany pracownik wraca do pracodawcy po wielu latach przerwy, można z nim ponownie zawrzeć umowę na okres próbny.

Orzecznictwo wskazuje jeszcze jeden wyjątek. Dopuszczalne jest bowiem ponowne wypróbowanie pracownika w przypadku zatrudniania go do pracy innego rodzaju niż ta, którą świadczył dotychczas. Decydujący powinien więc być rodzaj pracy, a nie sam fakt, że strony łączyła już kiedyś umowa na okres próbny. Oznacza to, że taką umowę można ponownie stosować zawsze gdy pracownik ma zmienić rodzaj pracy.

Przykład:

Jan K. był pracownikiem ochrony. Na tym stanowisku najpierw miał umowę na 3-miesięczny okres próbny, a następnie na czas określony – na rok. Później pracodawca zdecydował się powierzyć mu stanowisko kierowcy samochodu dostawczego. Ponieważ jest to inny rodzaj pracy, strony mogą znowu zawrzeć umowę na okres próbny, np. na 3 miesiące (okres jej wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie). Po niej mogą zaś podpisać jeszcze dwie umowy na czas określony.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27147 )
Array ( [docId] => 27147 )