Wymiar czasu pracy pracownika niepełnoetatowego

Data: 15-07-2013 r.

W umowie o pracę zawieranej z pracownikiem niepełnoetatowym trzeba odpowiednio określić wymiar czasu pracy. Kodeks pracy nie wskazuje, jak należy to zrobić. W praktyce wymiar czasu pracy określa się ułamkowo – poprzez wskazanie, na jaką część etatu pracownik jest zatrudniony.

Przykłady prawidłowych zapisów w umowie o pracę:

  • „Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu”
  • „Pracownik zostaje zatrudniony na ¾ etatu.

Średnie obciążenie pracą

Dopuszczalne jest również określenie wymiaru czasu pracy przez wskazanie średniego obciążenia pracą w określonej proporcji do normy dobowej (8 godzin) i średniotygodniowej (40 godzin) czasu pracy. Jest to jednak znacznie mniej popularny sposób.

Przykłady prawidłowych postanowień umowy o pracę:

  • „Wymiar czasu pracy: 4 godziny na dobę, przeciętnie 20 godzin tygodniowo”
  • „Pracownik zostaje zatrudniony w wymiarze 6 godzin na dobę, przeciętnie 30 godzin tygodniowo”.

Wraz z obniżeniem wymiaru czasu pracy, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegają również niektóre inne wskaźniki np. wysokość wynagrodzenia za pracę lub wymiar urlopu wypoczynkowego. Dlatego określenie wielkości etatu musi być na tyle precyzyjne, aby możliwe było dokonanie takich obliczeń.

Przykład błędnego zapisu w umowie o pracę:

Wymiar czasu pracy – 120 godzin”.

Gdzie tkwi błąd: Określenie wymiaru czasu pracy jedynie przez podanie pewnej „sztywnej” liczby godzin do przepracowania nie wyjaśnia dostatecznie jasno, jaka jest jego proporcja do całości etatu. Tym samym nie pozwala np. na wyliczenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. W rezultacie taką praktykę należy uznać za błędną.

Obliczenie, ile jest konkretnie do przepracowania

Oprócz ustalenia w umowie o pracę ułamka etatu zgodnie z przedstawionymi wskazówkami, dodatkowo w każdym okresie rozliczeniowym trzeba obliczać pracownikowi niepełnoetatowemu wymiar czasu pracy (konkretną liczbę godzin) do przepracowania. Dokonuje się tego zgodnie z metodą opisaną w art. 130 Kodeksu pracy.

Przykład:

Chcąc obliczyć wymiar czasu pracy we wrześniu 2013 r. dla pracownika zatrudnionego na pełen etat, zgodnie z art. 130 kp. pracodawca powinien wykonać następujące działania:

40 godz. x 4 (liczba tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym – wrześniu 2013r.)

+

8 godz. x 1 (liczba dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego przypadających od poniedziałku do piątku) =

168 godz.

Pracownik zatrudniony zgodnie z umowa o pracę w połowie wymiaru czasu pracy (1/2 etatu) ma do przepracowania we wrześniu 2013 r. proporcjonalnie połowę tego czasu, czyli 84 godziny, zaś pracownik zatrudniony na ¾ etatu - 126 godzin.

Tak obliczoną, konkretną liczbę godzin do przepracowania pracodawca rozkłada w harmonogramie czasu pracy na konkretne terminy - zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem na pracę w danym okresie.

Obniżenie wymiaru z tytułu święta

Każde święto – będące dniem ustawowo wolnym od pracy – występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin (art. 130 § 2 kp.). Dotyczy to również świąt przypadających w dniu dla pracownika wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (np. w sobotę w przypadku pracownika wykonującego pracę zgodnie z rozkładem od poniedziałku do piątku).

Nieobecności

Ponadto wymiar czasu pracy pracownika (również niepełnoetatowego) w okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w jej trakcie, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy (art. 130 § 3 kp.).

Wzory niezbędnych dokumentów kadrowych wraz z ich szczegółowym omówieniem znajdziesz w poradniku „Dokumentacja kadrowa”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27129 )
Array ( [docId] => 27129 )