Zaliczenie zagranicznego stażu pracy - nie wystarczy dowolny dokument

Autor: Anna Martuszewicz
Data: 18-04-2014 r.

Do pracowniczego stażu pracy podlegają wliczeniu wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia – także te przebyte za granicą. Warunkiem jest odpowiednie udokumentowanie zagranicznego okresu zatrudnienia.

Do celów ustalenia uprawnień pracowniczych – od 1 lutego 2009 r. – zaliczeniu do stażu pracy podlegają wszystkie udokumentowane okresy pracy za granicą, niezależnie od obywatelstwa pracownika i niezależnie od tego, w jakim państwie pracował. Oznacza to, że jedynym koniecznym warunkiem zaliczenia okresów wykonywania pracy za granicą do ogólnego stażu pracy w Polsce jest ich właściwe udokumentowanie.

 

Przepisy nie określają jakimi dokumentami należy potwierdzić okres zatrudnienia za granicą. Do udokumentowania okresów pracy poza krajem mogą więc posłużyć wszelkie dokumenty, z których wynika, przez jaki okres pracownik świadczył tam pracę, np.:

  • zaświadczenia wydane przez zagranicznego pracodawcę lub odpowiedni organ publiczny,

  • umowa o pracę,

  • odcinki wypłat wynagrodzenia za określony okres czasu,

  • zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu zatrudnienia czy

  • referencje.

Pracodawca nie ma jednak obowiązku wliczyć do stażu pracy pracownika okresów pracy za granicą na podstawie dokumentów, z których nie wynika okres wykonywania takiej pracy, a jedynie sam fakt zatrudnienia. Jeśli więc pracownik przedłoży dokument nie zawierający takich danych, to pracodawca może takiego zagranicznego zatrudnienia nie uwzględnić.

Pracodawca ma obowiązek zaliczyć jedynie pracę za granicą wykonywaną w ramach stosunku pracy. Nie wlicza się więc okresów wykonywania pracy na innej podstawie (np. umowy o dzieło), a także innych okresów, które – gdyby miały miejsce w Polsce – podlegałyby wliczeniu do stażu pracy, np.: pobierania za granicą zasiłku dla bezrobotnych, służby wojskowej czy prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Anna Martuszewicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34695 )
Array ( [docId] => 34695 )