Zwolnienie z powodu końca kadencji – bez odprawy

Autor: Dominik Wajda
Data: 11-04-2014 r.

Upływ kadencji członka zarządu spółki kapitałowej nie stanowi przyczyny rozwiązania umowy o pracę dotyczącej pracownika. A skoro tak to nie jest również podstawą do tego, aby pracownik mógł domagać się od pracodawcy odprawy pieniężnej.

Członek zarządu może (choć nie musi) być zatrudniony na umowę o pracę. W przypadku gdyby firma zawarła z nim taką umowę, należy do niego stosować pracownicze zasady dotyczące rozwiązywania umów o pracę. Oznacza to m.in., że wypowiadając mu umowę zawartą na czas nieokreślony, trzeba wskazać przyczynę wypowiedzenia. Przyczyną tą może być odwołanie z funkcji. Tym bardziej może nią być więc zakończenie sprawowania funkcji członka zarządu w związku z upływem kadencji.

Powstało jednak pytanie, czy upływ kadencji to przyczyna dotycząca pracownika, czy nie (i czy w związku z tym pracownikowi przysługuje odprawa). Chodzi tu o zastosowanie przepisów tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych, która obowiązuje pracodawców zatrudniających co najmniej 20 osób. Przyznaje ona prawo do odprawy pieniężnej, w przypadku gdy pracodawca dokonuje zwolnień:

  • grupowych z przyczyn niedotyczących pracowników,
  • indywidualnych z przyczyn wyłącznie niedotyczących pracowników.

Gdyby więc upływ kadencji był przyczyną leżącą po stronie pracownika (albo przynajmniej częściowo leżącą po stronie pracownika – w przypadku zwolnień indywidualnych) – odprawa by nie przysługiwała. Jednak Sąd Najwyższy uznał, że przyczyna ta nie dotyczy pracownika. A zatem członek zarządu (i inna osoba z władz spółki), któremu spółka wypowiedziała umowę o pracę z powodu zakończenia kadencji, ma prawo do odprawy pieniężnej.

Dominik Wajda

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34648 )
Array ( [docId] => 34648 )