Zmiana istotnych warunków angażu

Autor: Monika Wacikowska
Data: 24-04-2014 r.

Gdy zmianie ulegają warunki pracy lub płacy z pracownikiem trzeba zawrzeć porozumienie lub wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające. Pracodawcy często o tej zasadzie zapominają, twierdząc, że jeśli warunki pracy zmieniają się na korzyść zatrudnionego lub są dla niego neutralne, to wystarczy pracownika o tej zmianie poinformować.

Pracownik musi otrzymać porozumienie zmieniające lub wypowiedzenie zmieniające każdorazowo przy zmianie warunków wykonywanej dotychczas pracy lub warunków wynagradzania, gdy nowe warunki nie mieszczą się w zakresie dotychczas obowiązujących postanowień umownych czy wynikających z regulaminu wynagradzania. Jest to zatem konieczne, gdy zmieniają się:

  • składniki wynagrodzenia – np.: zamiast premii pracownikowi będzie przysługiwała nagroda; dotychczasowa stawka miesięczna ma zostać zamieniona na stawkę godzinową,

  • wysokość wynagrodzenia – np. pracownik wynagradzany stawką miesięczną w wysokości 2.000 zł ma otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł lub odwrotnie,

  • obowiązki (stanowisko) pracownika lub zakres jego obowiązków zostaje rozszerzony, a nowe obowiązki nie mieszczą się w zakresie obowiązków wykonywanych w ramach zajmowanego przez pracownika stanowiska (porozumienie lub wypowiedzenie nie jest natomiast konieczne w razie zmiany samego nazewnictwa stanowisk – przykład 1.),

  • zarówno wynagrodzenie pracownika, jak i jego obowiązki – np.: pracownik otrzymuje podwyżkę, ale w zamian za to pracodawca poleca mu wykonywanie nowych/dodatkowych obowiązków pracowniczych;

  • miejsce pracy – jeśli nowe miejsce wykonywania pracy nie mieści się w zakresie dotychczasowego.

Przykład:

Pracodawca, w związku ze zmianami organizacyjnymi firmy, zmienia nazewnictwo niektórych stanowisk pracy, bez zmiany obowiązków przypisanych tym stanowiskom. Przykładowo, „kierownik projektu” staje się „koordynatorem projektu”. Taka zmiana, polegająca tylko na zmianie nazewnictwa stanowiska, nie rodzi obowiązku wręczenia pracownikowi wypowiedzenia lub porozumienia zmieniającego. Warunki pracy i płacy pozostają bowiem niezmienione. Wystarczy zatem, że pracodawca poinformuje pracownika o wprowadzonych zmianach np. na piśmie.

Więcej o tym jakie zmiany zatrudnienia wymagają pisemnych zmian w umowie o pracę, a jakie można wprowadzić bez takich modyfikacji dowiesz się z najnowszego numeru newslettera "Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach".

Monika Wacikowska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34740 )
Array ( [docId] => 34740 )