Pracownik na wypowiedzeniu – są sposoby, aby rozstać się wcześniej

Data: 24-04-2014 r.

Jeśli pracodawca nie chce, aby w okresie wypowiedzenia pracownik świadczył pracę, może np. wysłać go na urlop wypoczynkowy. Co ważne, nie trzeba mieć na to zgody pracownika.

W okresie wypowiedzenia można udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego – bieżącego i zaległego. Podwładny nie może się temu przeciwstawić i zażądać ekwiwalentu urlopowego (art. 1671 Kodeksu pracy, dalej: kp).

Zdaniem SN

Okres wypowiedzenia, o którym mowa w art. 1671 kp, należy liczyć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu do rozwiązania umowy o pracę, choćby faktycznie był on dłuższy niż okres wypowiedzenia określony w art. 36 § 1 kp (wyrok SN z 26 kwietnia 2011 r., II PK 302/10, OSNP 2012/17-18/215).

 

Nakaz wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia zależy wyłącznie od uznania pracodawcy. Nie musi on w tym przypadku brać pod uwagę ewentualnego wniosku pracownika, np. co do terminu i długości takiego urlopu. Nie ma tu również znaczenia, że urlop nie był wcześniej uwzględniony w planie urlopów. Przy czym należy zapewnić pracownikowi realną możliwość skorzystania z urlopu w okresie wypowiedzenia. A zatem nie można np. oczekiwać, że będzie on w tym samym czasie do dyspozycji swego następcy i będzie go wdrażać w wykonywanie obowiązków.

Zdaniem SN             

Nie jest nadużyciem prawa żądanie przez pracownika w związku z rozwiązaniem umowy o pracę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, w sytuacji, gdy nie miał on faktycznej możliwości skorzystania z urlopu udzielonego mu przez pracodawcę (wyrok SN z 7 maja 2008 r., II PK 313/07, OSNP 2009/17-18/229).

O innych sposobach na wcześniejsze rozstanie się z pracownikiem – z powołaniem orzecznictwa Sądu Najwyższego - przeczytasz w miesięczniku „Prawo pracy w orzecznictwie”.

Janusz Stacki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34739 )
Array ( [docId] => 34739 )