Umowa o pracę wygasa po trzech miesiącach od aresztowania

Data: 17-07-2014 r.

Umowa o pracę zawarta między strażnikiem gminnym a jego pracodawcą wygasa z mocy prawa po upływie trzech miesięcy nieobecności pracownika w pracy spowodowanej jego tymczasowym aresztowaniem, jeśli tylko wcześniej nie została rozwiązana przez którąkolwiek ze stron - wyrok SN z 23 stycznia 2014 r. (I PK 136/13).

Strażnik gminny (miejski) jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na umowę o pracę. Ponieważ przepisy szczególne o pracownikach samorządowych nie regulują w żaden sposób sytuacji, w jakich dochodzi do wygaśnięcia (z mocy prawa) umowy o pracę, należy w takim wypadku stosować zasady ogólne przewidziane w Kodeksie pracy. Zgodnie z nimi, umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy pobytu pracownika w areszcie śledczym.

Przekonał się o tym Piotr C., który był zatrudniony jako strażnik gminny w straży miejskiej na podstawie terminowej umowy o pracę zawartej na okres od 1 maja 2009 r. do 30 marca 2013 r. W okresie od 19 grudnia 2011 r. do 28 marca 2012 r. pracownik jako osoba podejrzana w procesie karnym został tymczasowo aresztowany i osadzono go w areszcie śledczym. Piotrowi C. postawiono zarzuty popełnienia rozboju oraz pobicia.

W dniu 28 grudnia 2011 r. pracodawca przekazał Piotrowi C. informację o tym, że jego stosunek pracy – z uwagi na tymczasowe aresztowanie – uległ zawieszeniu z dniem 21 grudnia 2011 r. na okres trzech miesięcy.

W kolejnym piśmie z 20 marca 2012 r. pracodawca powiadomił pracownika, że umowa o pracę wygasła z dniem 19 marca 2012 r. (tzn. z upływem 3 miesięcy pobytu pracownika w areszcie śledczym).

Piotr C. został zwolniony z aresztu 28 marca 2012 r. W pozwie przeciwko pracodawcy domagał się przywrócenia do pracy, twierdząc, że jego stosunek pracy nie wygasł.

Sąd Najwyższy również uznał, że przepisy szczególne o zatrudnianiu strażników gminnych nie regulują problematyki związanej z wygaśnięciem umownego stosunku pracy, na podstawie którego strażnik gminny świadczy pracę. Należy więc stosować ogólne reguły z Kodeksu pracy (kp). To zaś oznacza, że umowa o pracę zawarta pomiędzy strażnikiem gminnym a jego pracodawcą wygasa (z mocy prawa) z upływem 3 miesięcy nieobecności strażnika w pracy spowodowanej jego tymczasowym aresztowaniem, chyba że już wcześniej umowa została rozwiązana przez którąkolwiek ze stron (art. 66 § 1 kp). Skoro umowa o pracę zawarta przez Piotra C. ze strażą miejską 1 maja 2009 r. wygasła z upływem trzymiesięcznej nieobecności pracownika w pracy spowodowanej jego tymczasowym aresztowaniem (19 marca 2012 r.), to roszczenie o przywrócenie do pracy nie było uzasadnione.

Źródło:

Wyrok SN z 23 stycznia 2014 r. (I PK 136/13)

Janusz Stacki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35356 )
Array ( [docId] => 35356 )