Wiek przedemerytalny nie chroni przed zwolnieniem z art. 53 kp

Autor: Barbara Lumirska
Data: 10-07-2014 r.

Z pracownikiem chronionym z powodu wieku przedemerytalnego można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia wskutek choroby. Oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy można jednak złożyć dopiero po upływie 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym, czyli takiemu, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Z przepisów Kodeksu pracy wyraźnie wynika, że pracodawca nie może złożyć oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Ochrona ta nie dotyczy natomiast możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, zarówno w sytuacji zawinionego, jak i niezależnego od pracownika powodu rozwiązania umowy.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia (bez winy pracownika), jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:  

  • – dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,,
  • – dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. 

Jeżeli pracownik w wieku przedemerytalnym, był zatrudniony u pracodawcy co najmniej 6 miesięcy, pracodawca ma obowiązek wyczekać do upływu 3. miesiąca pobierania przez pracownika świadczenia rehabilitacyjnego – jeśli zostało ono przyznane. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje bowiem pracownikowi, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie to przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Jeżeli pracownik po upływie 182 dni (270 w przypadku gruźlicy) pobierania zasiłku chorobowego i 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego nie stawi się do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności, pracodawca pomimo ochronnego wieku przedemerytalnego pracownika będzie mógł rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia. W sytuacji gdy pracownikowi nie zostanie przyznane świadczenie rehabilitacyjne, pracodawca będzie miał możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia już po upływie 182 dni pobierania zasiłku chorobowego, jeśli pracownik wciąż będzie niezdolny do pracy.

Barbara Lumirska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35308 )
Array ( [docId] => 35308 )


Array ( [docId] => 35308 )