Zmiana trybu rozwiązania umowy – konsultacja ze związkami zawodowymi

Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 19-09-2014 r.

Pracodawca, który poinformował związek zawodowy o zamiarze rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem w związku z likwidacją jego stanowiska pracy, a następnie postanowił rozwiązać umowę w innym trybie (bez wypowiedzenia, z powodu długotrwałej choroby), musi ponownie powiadomić związek o zamiarze rozwiązania umowy.

O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca ma obowiązek zawiadomić pisemnie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

Na zajęcie stanowiska w sprawie wypowiedzenia organizacja związkowa ma 5 dni. W tym terminie może zgłosić pracodawcy na piśmie umotywowane zastrzeżenia, jednak stanowisko związku nie jest dla pracodawcy wiążące. Jeżeli związek zawodowy nie wypowie się co do zamiaru wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę we wskazanym terminie, tryb konsultacji uznaje się za wyczerpany, a pracodawca może złożyć pracownikowi wypowiedzenie umowy.

Rozwiązanie umowy w trybie, o którym mowa w art. 53 § 1b Kodeksu pracy, również wymaga uprzedniej konsultacji z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową. Tutaj jednak związek ma 3 dni na zgłoszenie swoich zastrzeżeń. Także w tym przypadku opinia związku zawodowego nie ma charakteru wiążącego.

Niezależnie więc od wcześniejszej konsultacji wypowiedzenia z powodu likwidacji stanowiska pracy, w przypadku zamiaru rozwiązania umowy bez wypowiedzenia pracodawca ma obowiązek ponownie skonsultować się z zakładową organizacja związkową reprezentującą pracownika. Niezachowanie trybu konsultacji stanowi naruszenie obowiązujących przepisów i jest podstawą domagania się przez pracownika przywrócenia do pracy lub odszkodowania.

Katarzyna Pietruszyńska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35733 )
Array ( [docId] => 35733 )


Array ( [docId] => 35733 )