Zwolnienie powracającego rodzica – z pełną informacją

Autor: Michał Culepa
Data: 03-03-2016 r.

Jeżeli pracownik powraca do pracy po dłuższej nieobecności spowodowanej korzystaniem z urlopów dla rodziców, a pracodawca przeprowadził pod nieobecność pracownika  reorganizację, to powracający do pracy pracownik również może z tego powodu podlegać zwolnieniu. Musi jednak otrzymać dodatkowe informacje. Tak wynika z nowego wyroku SN.

Agnieszka K. była zatrudniona jako specjalista ds. zakupów w hipermarkecie. Po urodzeniu dziecka korzystała z urlopu macierzyńskiego, następnie wypoczynkowego. Po powrocie z urlopu złożyła, w trybie art. 186[7] § 1 kp, wniosek o zmniejszenie wymiaru etatu do 7/8. W ten sposób przepracowała rok korzystając ze szczególnej ochrony stosunku pracy.

Jednak po upływie roku otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę. Jako przyczynę zwolnienia podano zmiany organizacyjne, uwarunkowane racjonalizacją zatrudnienia w dziale zakupów żywności.

Zwolnienia w tym dziale były jednak przeprowadzane znacznie wcześniej, gdy jeszcze pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim. Wówczas to ustalono kryteria do zwolnień. Każdy z pracowników był oceniany m.in. pod kątem wykonywania zadań służbowych, potencjału, pracy w zespole, frekwencji, nakładanych kar porządkowych itp. Każdemu kryterium przyporządkowano określoną punktację a suma punktów wskazywała na możliwość dalszego zatrudniania.

Agnieszka K. otrzymała stosunkowo niską punktację i w efekcie została zwolniona za wypowiedzeniem. Była pracownica odwołała się do sądu.

Sprawa dotarła aż do Sądu Najwyższego, który uchylił korzystny dla pracownicy wyrok sądu II instancji, zasądzający jej odszkodowanie. SN wskazał, że przyczyny zwolnienia muszą być nie tylko rzeczywiste i konkretne, ale też podane do wiadomości pracownika w sposób zrozumiały dla niego.

Więcej na ten temat można przeczytać w lutowym numerze „Aktualności kadrowych”.

Michał Culepa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38670 )
Array ( [docId] => 38670 )