Woda dla turystów z uprawnieniami

Kategoria: Ochrona przyrody
Data: 15-05-2013 r.

Osoba chcąca uprawiać turystykę wodną, jachtem żaglowym lub motorowym, zapłaci co najmniej 250 zł za egzamin na patent plus 50 zł za czynności związane z patentem. Nowe egzaminy, szerzej niż do tej pory, będą sprawdzały wiedzę z zakresu ochrony środowiska, ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Nowe przepisy, które weszły w życie na początku maja 2013 r. zmieniają zasady wydawania patentów i licencji w zakresie turystyki wodnej. Obecnie, aby otrzymać nawet najprostszy patent, trzeba mieć ukończone 14 lat.

Żegluga pod nadzorem

 

Z tym, że osoby, które nie ukończyły 14. roku życia, mogą realizować swoje uprawnienia wynikające z uzyskanych patentów żeglarza jachtowego lub sternika motorowodnego przed dniem wejścia w życie zmian, ale pod nadzorem.

Za prowadzenie jachtów pod nadzorem uważa się żeglugę w porze dziennej na akwenie, na którym prowadzona jest ciągła obserwacja, przy zapewnieniu możliwości podjęcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprzętu ratunkowego i wyposażenia technicznego. Osoba prowadząca nadzór musi być pełnoletnia i posiadać odpowiednio – co najmniej patent żeglarza jachtowego lub sternika motorowodnego.

Turysta wodny z patentem

Dla przykładu, patent sternika motorowodnego uzyska osoba, która ukończyła 14. rok życia oraz zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz takich jachtów, o długości kadłuba do 12 m, po morskich wodach wewnętrznych i pozostałych wodach morskich, w strefie do 2 mili morskich od brzegu, w porze dziennej. Z tym, że osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Opłata za przeprowadzenie egzaminu na sternika motorowodnego wynosi 250 zł. Natomiast opłata za czynności związane z wydaniem patentu albo licencji wynosi 50 zł. Ta druga zresztą zawsze wynosi 50 zł, niezależnie od rodzaju wydawanego patentu lub licencji. Natomiast w przypadku egzaminów, opłata wynosi 250 zł lub 350 zł.

Z tym, że w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat – obie opłaty podlegają obniżeniu o 50 procent.

Szczegółowe wymagania niezbędne do uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, w szczególności dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, oraz odpowiadający im zakres uprawnień do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych, a także wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej są obecnie uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. z 16 kwietnia 2013 r., poz. 460).

Jan Borski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24520 )
Array ( [docId] => 24520 )