Do 31 marca trzeba rozliczyć się z korzystania ze środowiska

Autor: Agnieszka Świerczewska
Data: 18-02-2016 r.

Przedsiębiorcy, osoby fizyczne oraz wszystkie inne jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami i korzystające ze środowiska zobowiązani są do przestrzegania zasady „zanieczyszczający płaci”. Opłaty za korzystanie ze środowiska obejmują wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz składowanie odpadów. Opłaty ustala się we własnym zakresie i wnosi na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego do 31 marca każdego roku. Nieprzestrzeganie tego obowiązku wiąże się z surowymi konsekwencjami prawnymi.

Istnieją cztery rodzaje opłat za korzystanie ze środowiska:

 
  • za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

  • za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

  • za pobór wód,

  • za składowanie odpadów.

Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych są obowiązani przedsiębiorcy korzystający ze środowiska.

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty tylko za to korzystanie ze środowiska, które wymaga pozwolenia dwojakiego rodzaju:

  • na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska,

Ponoszenie opłat wiąże się też z eksploatacją instalacji oraz składowaniem lub magazynowaniem odpadów.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przez instalację należy rozumieć:

  • stacjonarne urządzenie techniczne,

  • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot, i położonych na terenie jednego zakładu,

  • budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.

Podmiot obciążony obowiązkiem opłatowym zobowiązany jest do ustalania opłat według stawek obowiązujących w okresie korzystania ze środowiska.

Ustawa Prawo ochrony środowiska określa zasadę rocznego rozliczania opłat za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi (z wyjątkiem ścieków rybackich), za pobór wód oraz za składowanie odpadów. Oznacza to, że podmiot ponoszący opłaty zobowiązany jest ustalać je i wnosić na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego do 31 marca następnego roku.

Od tej zasady ustawodawca przewidział dwa wyjątki dotyczące:

  • ścieków rybackich (w art. 285 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska),

  • opłat należnych w razie wydobywania odpadów ze składowiska (art. 285 ust. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Agnieszka Świerczewska-Opłocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38600 )
Array ( [docId] => 38600 )