Jak opracować skuteczne procedury higieniczne

Kategoria: Normy i sanepid
Data: 23-05-2017 r.

Żeby procedury były skuteczne, muszą zapobiegać zakażeniom i chorobom zakaźnym. Dlatego podczas ich opracowywania miej na względzie ochronę pacjentów i personelu przed zakażeniami, chorobami zakaźnymi oraz poprawę jakości usług medycznych. Oto, co musisz zrobić.

Możesz samodzielnie opracować daną procedurę lub nabyć ją i dostosować do swoich potrzeb. Do opracowania procedury możesz także powołać specjalny zespół, zwłaszcza gdy dotyczy to szpitali. Pamiętaj ponadto, że każda z procedur powinna być opracowywana niezależnie od siebie, opierać się na aktualnej wiedzy medycznej, rekomendacjach stowarzyszeń naukowych, a także normach PN-EN.

Poszczególne działania, które składają się na opracowanie danej procedury, będą uzależnione przede wszystkim od zakresu prowadzonej działalności, stopnia rozbudowania struktury organizacyjnej danej jednostki, a także od stopnia i rodzaju zagrożeń związanych z daną działalnością medyczną. Biorąc pod uwagę te aspekty, a także częstotliwość występowania zakażeń szpitalnych, szpitale należą do tych placówek, które będą wymagały opracowania bardziej rozbudowanych procedur przeciwdziałającym zakażeniom niż małe praktyki lekarskie.

Każda procedura powinna być:

  • autoryzowana (podpisana przez autora, co daje możliwość zidentyfikowania osoby odpowiedzialnej za „jakość merytoryczną" procedury),
  • wiarygodna (wskazane jest umieszczenie na końcu procedury wykazu źródeł, z których autor korzystał podczas jej opracowywania),
  • zaakceptowana przez kierownika danej placówki medycznej (ponieważ kierownik odpowiada za stan sanitarny zarządzanej placówki, dysponuje środkami finansowymi, ma możliwość wspierania działań zmierzających do poprawy stanu higienicznego placówki i może egzekwować od pracowników przestrzeganie zasad - opracowanych procedur),
  • datowana (pozwoli to na ocenę aktualności procedury),
  • opracowana na podstawie realnych warunków danej placówki, nie naruszając ogólnie przyjętych zasad higieny (czasem przed opracowaniem i wprowadzeniem danej procedury niezbędne jest wyposażenie placówki medycznej w odpowiedni sprzęt, urządzenia czy środki),
  • monitorowana po opracowaniu i wdrożeniu (aby uniknąć sytuacji, że procedura jest niezrozumiała dla pracowników lub niemożliwa do realizacji ze względu na warunki pracy),
  • wprowadzona „w życie" placówki medycznej po przeprowadzeniu szkolenia pracowników.

Przy opracowaniu procedur kieruj się rekomendacjami tworzenia procedur opracowanych i uzgodnionych przez ekspertów z uznanych stowarzyszeń, np. Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej czy Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych i Polskiego Stowarzyszenia Czystości.

Istnieje wiele gotowych opracowań dotyczących zarówno zasad tworzenia, jak i zawartości merytorycznej procedur higieny. To od kierownika podmiotu leczniczego zależy wybór czy zdecyduje się na zakup gotowej procedury i dostosuje do swojej placówki medycznej czy na samodzielne jej opracowanie. Pamiętaj, że zawartość procedur oraz ich rodzaj będzie uzależniona od profilu działalności danego podmiotu, zwłaszcza od rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Każdą procedurę dostosuj do rzeczywistych warunków i możliwości podmiotu leczniczego. Pamiętaj, że twoje procedury będą wymagały uaktualnienia raz na jakich czas z powodu szybko zmieniającej się wiedzy medycznej. Uwzględnij, że procedura powinna charakteryzować się czytelną i zwięzłą formą, zawierać definiujące podstawowe założenia procedury, definicje oraz szczegółowe schematy umożliwiające szybkie wyszukanie właściwej informacji. Jeśli napotkasz trudności z opracowaniem konkretnej procedury, możesz kupić gotową i dostosować ją do swojej placówki medycznej.

Anna Słowińska, prawnik, Vox Poland Pomoc Prawna, prezes Fundacji Lepsze Prawa Człowieka, bhrf.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40401 )
Array ( [docId] => 40401 )