1 i 11 listopada niektórzy nauczyciele spędzą w pracy

Data: 28-10-2013 r.

Nauczyciele mogą być zobowiązani do pracy w dni wolne takie jak 1 i 11 listopada. Za taką pracę należy im się jednak rekompensata i to w ściśle określonych terminach. Zwykle jest to dodatkowy dzień wolny, a tylko wyjątkowo wynagrodzenie wraz z dodatkiem.


W placówkach, w których praca odbywa się we wszystkie dni tygodnia (np. internat, bursa szkolna), nauczyciel korzysta co najmniej raz na dwa tygodnie z dwu kolejnych dni wolnych od pracy, z których jeden musi przypadać w niedzielę. Nie dotyczy to nauczyciela pracującego w systemie kształcenia zaocznego. W odniesieniu do tych nauczycieli obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy, ale nie jest wymagane, aby jednym z dni wolnych była niedziela. W takich szkołach nauczyciele mogą być zobowiązani do pracy również w dni wolne od pracy. Dyrektor szkoły i placówki musi jednak zadbać o odpowiednią rekompensatę takiej pracy.

Co za pracę w święto?


Praca w dniu 1 i 11 listopada to jest praca poza dwoma dniami wolnymi wynikającymi z 5-dniowego tygodnia pracy. Za pracę w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamiast dnia wolnego, nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za każdą godzinę pracy, liczone jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ze 100% dodatkiem.

Oznacza to, że jeśli szkoła prowadzi zajęcia w dniach 1 i 11 listopada, nauczyciel powinien otrzymać inny dzień wolny od pracy (tzn. jeden dzień za 1 listopada i jeden dzień za 11 listopada). Jeżeli nie będzie możliwe udzielenie dnia wolnego od pracy, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w tym dniu ze 100% dodatkiem.

Wynagrodzenie za pracę w niedzielę


Gdyby jednak 1 lub 11 listopada wypadał w sobotę lub niedzielę, to wynagrodzenie za pracę w tych dniach będzie przysługiwało bez 100% dodatku. Dodatek taki przysługuje nauczycielom, którzy świadczyli pracę w święto wypadające w tygodniu (poza dwoma dniami wolnymi wynikającymi z 5-dniowego tygodnia pracy).

Przykład: Nauczyciel dyplomowany pracował w dniu 1 listopada 2013 r. i nie otrzymał za ten dzień innego dnia wolnego od pracy. W tym dniu przepracował 6 godzin. Stawka godzinowa nauczyciela wynosi 42,53 zł (zakładając, że tygodniowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 18 godzin, wynagrodzenie zasadnicze to 3.109 zł). Ze względu na to, że jest to praca przypadająca w dzień wolny od pracy poza dwoma dniami wolnymi wynikającymi z 5-dniowego tygodnia pracy, nauczycielowi przysługuje 100% dodatek za każdą godzinę pracy. Stawka godzinowa za ten dzień wynosi więc 85,06 zł. Nauczyciel przepracował 6 godzin, a zatem za 1 listopada przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 510,36 zł.

praca w niedziele i święta, dla nauczycieli, czas pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29948 )
Array ( [docId] => 29948 )